Lahjoita

Suomessa syntyy vuosittain 600-3000 lasta, joilla on jonkinasteinen alkoholivaurio. Vaikeimmin vammautuneet lapset ovat kehitysvammaisia. Alkoholi on kaikkein merkittävin sikiön kehitystä uhkaava tekijä, johon odottava äiti voi itse vaikuttaa. Kaikista päihteistä juuri alkoholi aiheuttaa eniten sikiövaurioita.

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on yksi merkittävimmistä kehitysvammaisuuden aiheuttajista länsimaissa. Se on myös ainoa, jonka aiheuttama haitta olisi täysin estettävissä. Siihen riittää odottavan äidin täysraittius raskausaikana.

Äidin raskaudenaikaisen alkoholinkäytön aiheuttamien vaurioiden kirjosta käytetään lyhennettä FASD. Oireyhtymä tunnetaan huonosti eikä palvelujärjestelmämme vastaa FASD-lasten  ja -nuorten moninaisiin tuen tarpeisiin ja ongelmiin. Alkoholin aiheuttamat vauriot näkyvät mm. vaikeuksina oppimisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja oman käyttäytymisen säätelyssä.

FASD-lapset ja -nuoret eivät muodosta yhdenmukaista ryhmää. He tarvitsevat laaja-alaista, yksilöllistä tukea ja apua oppimisessaan ja elämässä selviytymisessä pitkälle aikuisuuteen asti.

Kehitysvammaliitto kerää varoja FASD-nuorten vertaisryhmätoimintaan ja kampanjoi FASDia koskevan tiedon lisäämiseksi.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

  • FASD-nuorten vertaisryhmätoiminta.
  • Vertaisryhmien ohjaajakoulutus.
  • Ryhmätoimintaa tukevan materiaalin valmistus.
  • Neuvontapalvelu FASD-nuorille.

Siirry lahjoittamaan

Pankkiyhteys

Lahjoita Kehitysvammaliiton tilille käyttämällä seuraavia tietoja:

Danske Bank Oyj
FI65 8000 1600 3127 72
DABAFIHH

Kiitos tuestasi!

Rahankeräysluvan numero

Poliisihallitus on myöntänyt Kehitysvammaliitto ry:lle 23.9.2015 luvan rahankeräyksen toimeenpanemiseen.

Luvan numero: POL-2015-7995.

Toimeenpanoaika ja -alue

Lupa on voimassa 23.9.2015 – 31.8.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

 

Katso videolta Mikon tarina:

Lue lisää FASD-oireyhtymästä ja Kehitysvammaliiton FASD-toiminnasta

Kehitysvammaliiton kannanotto alkoholilain muuttamiseen (pdf)

Päivitetty: 24.02.2017