Tutkimus

Kehitysvammaliiton tutkimus- ja kehittämiskeskus on suurin yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen keskus Suomessa.

Tutkimusaiheita ovat olleet mm. toimintakykyyn, työtoimintaan ja työllistymiseen liittyvät kysymykset sekä elämänlaatu, elämänurat, elinolosuhteet, koulutus ja asuminen kehitysvammaisilla henkilöillä.

Näitä teemoja on tarkasteltu itsemääräämisen ja kansalaisuuden näkökulmista palvelujärjestelmässä.

Nykyinen tutkimus on keskittynyt erityisesti sosiologiseen analyysiin vammaisten asemasta yhteiskunnassa, jolloin on tutkittu vammadiagnoosien ja -luokitusten yhteiskunnallisia merkityksiä.

Kehitysvammaliiton tutkimus- ja kehittämiskeskus perustettiin vuonna 1978. Vuoteen 2006 saakka keskus toimi nimellä Valtakunnallinen tutkimus- ja kokeiluyksikkö Kotu.

Tutkimuksen painopistealueet

Kehitysvammaisen ihmisen asema ja osallistuminen

  • Tutkitaan kehitysvammaisten ihmisten asemaa ja osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa esimerkiksi asumisen, koulutuksen ja työelämän kysymyksissä.

Palvelujärjestelmä ja yhteiskunta

  • Tarkastellaan palvelujärjestelmän kykyä vastata palvelutarpeeseen erityisesti vammais- ja kehitysvammapalveluiden osalta. Laajemmin tutkimus koskettelee hyvinvointipalveluiden käytäntöjä ja ideologiaa.

Vammaispolitiikan tutkimus

  • Keskitytään kansallisiin ja kansainvälisiin vammaispolitiikan trendeihin ja käytäntöihin. Vammaispoliittisen tutkimuksen lähtökohtina ovat YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus ja Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO.

Päivitetty: 19.02.2016