Jo 5000 opiskelijaa on oppinut tietotekniikkaa selkokielellä.

5000 suoritettua Tikas-opintokokonaisuutta 10 vuodessa on enemmän kuin Kehitysvammaliitossa uskallettiin toivoa, kun erityisryhmille suunnattua tietotekniikkaopetusta alettiin kehittää vuonna 2000. Tikas-koulutuksen 10-vuotisjuhlassa 7.5. viidestuhannes todistus on kuitenkin totta, ja sen saa ikäihmisten tietotekniikkayhdistys Enterissä tietotekniikkaa Tikas-menetelmällä opiskellut Jarmo Puro Helsingistä.

Tikas-koulutus on suunnattu pääasiassa ihmisille, joilla on erilaisia oppimisvaikeuksia. Opiskelijoina on esimerkiksi lievästi kehitysvammaisia henkilöitä, oppilaita joilla on lukivaikeus, ikäihmisiä sekä muita, joille tavalliset tietotekniikkakurssit ovat liian vaativia. Tikas-opetus perustuu selkokielisiin oppimateriaaleihin ja kohderyhmille pedagogisesti suunniteltuun, portaittain vaikeustasolta toiselle siirtyvään opiskeluun.

”Tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen hallitseminen on tämän päivän kansalaistaito, joka on välttämätön kaikille – myös niille ihmisille, joille opiskelu ei ole helppoa. Siksi aloimme 10 vuotta sitten kehittää sellaista opetusta, jonka avulla myös hitaammin oppivat opiskelijat saavuttavat tietoyhteiskunnassa tarvittavat perustaidot”, Kehitysvammaliiton oppimateriaalikeskuksen Opikkeen johtaja Leena Kokko sanoo.

Tikas-menetelmää käyttää tänä päivänä 500 opettajaa 150 koulussa eri puolilla maata, ja seuraavien kahden vuoden aikana Kehitysvammaliitto kouluttaa menetelmän käyttöön sata opettajaa lisää. Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus.

Tikas-koulutuksen 10-vuotisjuhlassa 7.5. palkitaan 5000. todistuksen saajan lisäksi vuoden opettaja, vuoden koulu ja vuoden oppilas. Vuoden opettaja on Lea Grönlund ikäihmisten tietotekniikkayhdistys Enteristä, vuoden koulu Bovallius-ammattiopisto Turusta ja vuoden oppilas Leevi Kinnunen Vantaan Veromäen koulusta. Lisäksi julkaistaan selkokielisten Tikas-oppikirjojen sarjan uusin tulokas, Tietotekniikan sanasto, jonka on toimittanut Petri Ilmonen.