4 pointtia vammaispalvelulaista

Eduskuntatalo.

Hallitus antoi esityksen uudesta vammaispalvelulaista eduskunnalle syyskuun lopulla. Kyseessä on tärkeä ja odotettu uudistus. Kehitysvammaliitto pitää tärkeänä, että tuleva vammaispalvelulaki saadaan valmiiksi tämän hallituksen aikana eikä sen käsittelyä viivästytä muiden lakien, mm. valinnanvapauslain, valmistelu.

1. Hallituksen esityksessä on lapsiperheille tulossa heidän arkeaan parantavia asioita ja lasten asumisen säädös selkeyttää niiden lasten tilannetta, jotka eivät voi vahvasti tuettunakaan asua lapsuudenkodissaan. Esityksessä on myös otettu hyvin huomioon puhevammaiset henkilöt, jotka tarvitsevat apua kommunikoinnissa. Myös päiväaikaista toimintaa koskeva pykälä on kattava ja siinä on otettu huomioon runsaasti apua tarvitsevien asiakkaiden tarpeet.

2. Kehitysvammaliitto katsoo, että henkilökohtaisen avun ns. voimavaraedellytys asettaa vammaiset henkilöt eriarvoiseen asemaan palvelujen saannissa. Henkilökohtaisen avun saaminen ei saa riippua siitä, millaiseksi arvioidaan vammaisen henkilön kyky tehdä valintoja. Tämän takia Kehitysvammaliitto haluaa, että voimavarapykälä poistetaan.

3. Hallituksen esityksessä on mainittu tuettu päätöksenteko, mutta tuetun päätöksenteon järjestelmää ei ole tarkemmin kuvattu. Sen rooli laissa tulee olla vahvempi ja se pitää kytkeä palvelutarpeen arviointiin.

4. Välttämättömien palvelujen tulee olla maksuttomia. Viittaus valmisteilla olevaan asiakasmaksulakiin aiheuttaa epävarmuutta asiakasmaksujen vaikutuksista vammaisten ihmisten toimeentuloon. Takuueläkettä saaville ja paljon tukea tarvitseville henkilöille ei saa lisätä asiakasmaksuja. Asiakasmaksujen korotukset vaarantaisivat vammaisten henkilöiden toimeentulon ja terveyden.

Kehitysvammaliitto ja eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmä (VAMYT) järjestävät yhteistyössä keskustelutilaisuuden vammaispalvelulaista Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa Helsingissä 23.10. klo 9 – 11.

Lisätietoa

  • Kansalaisuusyksikön johtaja Susanna Hintsala, p. 040 741 6179, susanna.hintsala (ät) kvl.fi
  • Tikoteekin kehittämispäällikkö Eija Roisko, p. 09 3480 9373, eija.roisko (ät) kvl.fi

Kuva: Matti Björkman / Eduskunta