Aineistoja YK:n vammaissopimuksen opiskeluun Verneri.netistä

YK:n vammaissopimuksen opintopiirit

YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista hyväksyttiin Suomessa 2016. Yleissopimus velvoittaa jäsenvaltiot takaamaan myös vammaisille henkilöille kaikki ne oikeudet, jotka on aiemmissa ihmisoikeussopimuksissa vahvistettu kaikille ihmisille kuuluviksi. Keskeisin ajatus sopimuksessa on syrjinnän kieltäminen ja tasapuolisen kohtelun takaaminen kaikilla elämänalueilla.

Verneri.netin ja Kehitysvammaliiton Paikka auki -hanke ovat avanneet YK:n vammaissopimuksen opintopiirisivuston. Sivustolla opastetaan opintopiirien perustamiseen, annetaan perustietoa sopimuksen sisällöistä ja erilaisia tehtäviä, joiden avulla voi pohtia oikeuksien toteutumista. Sivustolle tuotetaan uutta materiaalia vuoden 2019 aikana ja sitä kehitetään opintopiiriläisiltä saadun palautteen avulla.

On hyvin tärkeää, että vammaiset henkilöt itse ja heidän läheisensä ovat tietoisia vammaisten ihmisten oikeuksista. Mitä esimerkiksi artikla 19 eli eläminen itsenäisesti ja osallisuus normaalissa arjessa tarkoittaa? Mitä artikla 27 työ ja työllistyminen tarkoittaa käytännön tasolla? Muun muassa näitä kysymyksiä voi pohtia Verneri.netin opintopiireissä.

Kutsumme kaikkia asiasta kiinnostuneita perustamaan opintopiirejä ympäri Suomea.

OPINTOPIIRIAINEISTO VERNERI.NETISSÄ