Kehitysvammaliiton liittohallitus päätti jakaa tänä vuonna kaksi Aino Miettinen -tunnustuspalkintoa; palkinnon saavat Sateenkaaren erityiskoulu Pieksämäeltä sekä perhehoitaja Marja Keskitalo-Ojala Karjalohjalta.

Perhehoitaja Marja Keskitalo-Ojala on toiminut vuosikymmenten ajan Karjalohjan kehitysvammakoti Toivo ja Rauha ry:n asukkaiden lämpimänä äitihahmona, aluksi miehensä tuella ja miehensä kuoltua yksin. ”Ojalassa” on aina ollut lämmin, iloinen ja rauhallinen ilmapiiri, ja Marjan nauru on lähes maankuulu, todetaan palkinnon perusteluissa.

Ennen eläkkeelle jäämistään Marja Keskitalo-Ojala valmisteli kokonaisvaltaisesti talon asukkaiden muuttoa uuteen asuinpaikkaan Pipolaan. Lisäksi häntä kiitetään siitä, että hän on aina ollut ensimmäisenä tarjoamassa apuaan jokaiselle, joka sitä on tarvinnut niin Karjalohjan alueella kuin muuallakin. Työ on ylittänyt laadultaan ja sisällöltään moninkertaisesti siihen kohdistetut viralliset vaatimukset ja erilaisten tapahtumien kirjo Ojalassa jatkui asukkaiden ja vieraiden iloksi toiminnan loppuun asti. Työnsä ohella Marja Keskitalo-Ojala on ollut perustamassa Kohilaan, Viroon, kehitysvammakotia, Katikotia.

Pitkäjänteistä kehittämistyötä Sateenkaaren erityiskoulussa

Sateenkaaren erityiskoulu on Vaalijalan kuntayhtymän ylläpitämä erityiskoulu, jossa annetaan esi- ja perusopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Koulu tarjoaa opetusta kehitysvammaisille, autismin kirjon oppilaille ja psykososiaalista tukea tarvitseville oppilaille, jotka tarvitsevat kasvun, kehityksen sekä oppimisen tueksi laaja-alaista kuntoutusta.

Sateenkaaren koulu on tehnyt kehittämistyötä kehitysvammaisten oppilaiden ja muiden erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen puolesta jo vuosikymmeniä. Yksi viimeisimmistä kehittämistehtävistä on ollut vaativan konsultaatiotyön kehittäminen KYS-alueella. Sillä tuetaan kuntien osaamista erityisopetuksen toteuttamisessa lähikouluissa ja muussa erityisopetuksessa.

Sateenkaaren koulu edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvon toteutumista arjessa. Opetus ja kuntoutus muodostavat koulussa toisiaan tukevan kokonaisuuden. Sateenkaaren koulun opetus rakentuu oppilaan ympärille hänen tarpeidensa mukaan, oppilaan ei tarvitse sopeutua hänelle ennakkoon suunniteltuun muottiin, palkinnon perusteluissa sanotaan.

Koulun osaaminen syntyy pitkäaikaisista työntekijöistä, joilla on ollut vahva halu kehittää toimintaa.

Sateenkaaren koulussa ei tunneta esteitä oppimiselle, on olemassa vain mahdollisuuksia. Koulu on sinnikkäästi tehnyt yhteistyötä kuntien kanssa ja osallistunut myös jatko-opintoihin liittyvään kehittämistyöhön omalla alueellaan.

Sateenkaaren koulu on valmis jakamaan osaamistaan ja ammattitaitoaan kuntien koulujen ja varhaiskasvatuksen käyttöön. Tulevaisuudessa koulu toivookin, että voisi toimia enemmän niin varhaiskasvatuksen kuin toisen asteen opintopaikkojen tukena vaativassa kasvatus- ja opetustyössä. Sateenkaaren koulu jatkaa toimintaansa ensi vuodesta eteenpäin omana kuntayhtymänään.

Molemmat palkitut saivat tunnustuksen yhteydessä taiteilija Aleksi Pietikäisen tekemän keramiikkatyön.

Kehitysvammaliitto myöntää Aino Miettinen -palkinnon ideasta, toimintatavasta, aloitteesta tai ratkaisusta, joka toimii suunnannäyttäjänä kehitysvamma-alalla, merkitsee innovaatiota tai edistää kehitysvammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhteiskunnassa selviytymistä merkittävällä tavalla. Palkinto voidaan myöntää julkiselle tai yksityiselle yhteisölle, toimintayksikölle, toimipaikalle tai yksityiselle henkilölle. Palkinto jaettiin 11.11.2022 Kehitysvammaliiton 70-vuotisjuhlavuoden päätapahtumassa, opintopäivillä Helsingissä. 

Aino Miettinen -palkinnot jaettiin Kehitysvammaliiton opintopäivillä 11.11.2022. Palkinnon vastaanottivat Marja Keskitalo-Ojala ja Sateenkaaren koulun rehtori Satu Varpainen.

Lisätietoa:
Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Susanna Hintsala, p. 040 741 6179