Kehitysvammaliiton tutkimuspäällikkö Antti Teittinen on valittu Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskuntaan toimikaudelle 1.4.2016 – 31.3.2020.

Valtuuskunnassa on kaikkiaan 38 jäsentä.

Ihmisoikeusvaltuuskunta käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä perus- ja ihmisoikeusasioita sekä hyväksyy vuosittain Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen.

Valtuuskunta toimii myös perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä.

Ihmisoikeuskeskus (www.ihmisoikeuskeskus.fi)