Lausuntokierroksella oleva asiakas- ja potilaslaki keskittyy Kehitysvammaliiton mielestä liikaa rajoitetoimenpiteisiin. Suurin osa ehdotetun lain säännöksistä koskee rajoitetoimenpiteiden sääntelyä. Lakiin kaivataan vahvempia pykäliä itsemääräämisen tukemiseksi ja rajoitetoimenpiteiden vähentämiseksi.

Edelleenkään laki ei turvaa tuettua päätöksentekoa. Heikoille jäävät ne asiakkaat, joilla ei ole omaista tai läheistä joka voisi auttaa. Nämä asiakkaat tarvitsisivat tukea päätöksentekoon palveluna. 

Lain soveltaminen lasten kohdalla on epäselvää.

Lakiesityksessä käytetty itsemääräämiskyvyn aleneman käsite on YK:n vammaissopimuksen vastainen. Määritelmä kytkee itsemääräämisen yksilön kognitiivisiin kykyihin. Itsemääräämisessä on kuitenkin aina kyse yksilön ja ympäristön välisestä suhteesta: esimerkiksi käytössä olevista kommunikaation ja vuorovaikutuksen keinoista, tilaratkaisuista ja henkilökunnan osaamisesta. Määritelmä ei myöskään ota huomioon sitä, että yksilön itsemääräämiskyky voi vaihdella ja se on riippuvainen tilanteesta. Kehitysvammaliitto katsoo, että asiakas- ja potilaslaki toimii myös kokonaan ilman tätä käsitettä.

Kehitysvammaliitto antoi lakiesityksestä lausunnon 10.9.2018.

Lausunto kokonaisuudessaan (pdf)

Lisätietoa: Kansalaisuusyksikön johtaja Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto, p. 09 3480 9254, susanna.hintsala(at)kvl.fi