Asumisen tekoja -palkinto on myönnetty Setlementtiasunnot Oy:lle ja sen Härmälänrannan talolle Tampereella. Arviointiraati kiitti voittajaa mm. asukkaiden osallisuuden tukemisesta monin tavoin.

Härmälänrannan piha-aluetta.
Härmälänrannan piha-alueella on yhteisiä oleskelutiloja.

Härmälänrannassa kehitysvammaisten ihmisten tukiasunnot sijaitsevat tavallisissa asuinrakennuksissa osana muita vuokra-asuntoja ja naapurustoa. Toimintamalli tukee osallisuutta yhteisessä asuinympäristössä ja on tavallista asumista, mikä on ollut Kehas-ohjelman tavoitteena.

Härmälänrannan kohde edustaa monien tahojen yhteistyössä toteuttamaa yhteisöllistä asuntopolitiikkaa, jossa panostetaan naapureiden väliseen yhdessäoloon ja yhdessä tekemiseen. Arviointiraati näki erityisen innovatiivisena Setlementtiasuntojen asumiskoordinaattorin toimintamallin ja asukastoimikunnan kehittämistyön. Asumiskoordinaattori kuuntelee talon kaikkien asukkaiden toiveita ja tukee yhteisen asukastoiminnan toteutumista. Asumiskoordinaattorit tekevät tiivistä yhteistyötä erityisasumisen palveluntuottajien kanssa asumisen arjessa.

Setlementtiasunnot on ARA:n hyväksymä yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö, joka tuottaa yhteiskunnallisesti kestävää asumista. Tällä hetkellä yhtiö omistaa 19 vuokrataloa pääkaupunkiseudulla, Joensuussa, Turussa ja Tampereella. Taloissa on yhteensä noin 1700 asuntoa. Kehitysvammaisia ihmisiä asuu kymmenessä talossa, hieman yli 200 asunnossa.

Ensimmäistä kertaa jaettu Asumisen tekoja -palkinto myönnetään toimintatavasta tai ratkaisusta, joka toimii suunnannäyttäjänä kehitysvammaisten ihmisten asumiselle, on innovatiivinen ja edistää yhdenvertaista asumista.

Palkinnon myöntävät Kehas-ohjelman toimeenpanosta vastanneet ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Ministeriöiden lisäksi palkintoraatiin kuuluivat Kuntaliiton, ARAn, Me Itse ry:n, THL:n, Kehitysvammaliiton, Steg för Steg -järjestön sekä omaisten edustajat.

Kunniamaininta Seinäjoelle ja Siun Soten Juuan tuetulle asumiselle

Arviointiraati päätti antaa myös kaksi kunniamainintaa pitkäjänteisestä ja innovatiivisesta kehittämistyöstä kehitysvammaisten ihmisten asumisen kehittämisessä. Kunniamaininnat annettiin Seinäjoen kaupungille ja Siun soten Juuan tuetulle asumiselle.

Seinäjoen kaupunki sai kunniamaininnan pitkäjänteisestä työstä kehitysvammaisten asuntotuotannon ja asumisen kehittämiseksi. Mukana kehitystyössä on kokemusasiantuntijoina kehitysvammaisia henkilöitä ja eri kunnan viranomaisia – mm. kaavoituksen, kaupunkisuunnittelun ja vammaispalveluiden asiantuntijoita.

Seinäjoen kaupunki on kehittämistyössään monipuolistanut asumisen vaihtoehtoja ja lisännyt tavallisten vuokra-asuntojen tarjoamista erilaisia tuen tarpeita omaaville ihmisille. Seinäjoen kaupunki on myös kehittänyt yhteistyön mallia, jossa asukkaiden yksilöllisiä toiveita ja tarpeita kuullaan prosessin alusta lähtien.

Siun soten Juuan tuettu asuminen sai kunniamaininnan kehittämästään etätuesta tukiasumisessa. Toiminta tukee osallisuutta laajasti, kun digilaitteiden käyttö on tullut tutummaksi. Asukkaiden omatoimisuus, itsenäisyys ja elämänhallinta ovat lisääntyneet. Asukkaiden itsetunto on vahvistunut, kun he ovat saaneet tehdä tukeensa liittyviä valintoja ja kun heidän taitonsa ovat vahvistuneet. Toimintamalli on tehokas mutta asiakaslähtöinen.

Palkintoraadin jäseninä toimivat:

  • Raija Hynynen/ympäristöministeriö,
  • Anne-Mari Raassina/sosiaali- ja terveysministeriö,
  • Jaana Viemerö/Kuntaliitto,
  • Sonja Manssila/ARA,
  • Jaana Nordlund/Me Itse ry,
  • Minna Ahola/THL,
  • Jonas Bergholm/Steg för Steg
  • Johannes Romppanen, joka tuo raatiin omaisen näkökulman sekä
  • Susanna Hintsala Kehitysvammaliitosta raadin koollekutsujana.

Ehdotuksia palkinnon saajaksi tuli määräaikaan mennessä 18. Palkinto jaettiin 18.11. Kehas-ohjelman juhlaseminarissa Tulevaisuuden asumisen tekoja.

Tiedotetta korjattu 19.11.2020

Lisätietoja:
Setlementtiasunnot
Marja Mesimäki p. 050 465 7862, marja.mesimaki(at)setlementtiasunnot.fi
Elina Kolari p. 050 5258394, elina.kolari(at)setlementtiasunnot.fi

Siunsote, Juuan tuettu asuminen (etätuki)
Tiina Kerkkänen, Airi Hiltunen, p. 0133305466, tiina.kerkkanen(at)siunsote.fi

Seinäjoen kaupunki
Martti Norja, p. 040 774 8501, martti.norja(at)seinajoki.fi

Palkintoraadin koollekutsuja
Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto, p. 09 3480 9254, susanna.hintsala(at)kvl.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön, ympäristöministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kehitysvammaliiton logot.