Ei kikka kolmosia vaan hyväksi todetut keinot käyttöön: Kehitysvammaliiton evästyksiä työllisyyskokeiluihin

Oikeus- ja työministeri Lindström on antanut selvityshenkilö Maria Kaisa Aulalle tehtäväksi kartoittaa nopealla aikataululla eri toimijoiden näkemyksiä kokeilumahdollisuuksista työttömyyden vähentämiseksi.

Selvitystyössä tulee erityisesti ottaa huomioon heikossa työmarkkina-asemassa olevat, kuten osatyökykyiset ja maahanmuuttajat. Työllisyysmäärärahojen vähentyminen hallituskauden aikana patistaa hakemaan uusia keinoja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työmarkkinoille osallistumisen edistämiseen.

Kehitysvammaliitto on antanut selvityshenkilölle evästyksiä työllisyyskokeiluihin. Kehitysvammaisten ihmisten työllistymisen edistämiseksi ei tarvitse etsiä kikka kolmosia, vaan ottaa nykyistä laajemmin käyttöön tieteelliseen näyttöön perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus.

Työtoimintaa ja työllistymisen tukemista koskevaa lainsäädäntöä tulee kirkastaa kunkin palvelun tavoitteiden osalta: onko kyse kohti työelämää vievistä palveluista vai muista osallisuutta tukevista palveluista. Työnteon kannattavuutta tulee lisätä poistamalla työkyvyttömyyseläkkeen ja työtulojen yhdistämiseen liittyvä kannustinloukku.

Lisäksi palkkatuen saatavuus kehitysvammaisten henkilöiden työllistymiskynnyksen madaltamiseksi on välttämätöntä turvata. Peruskoulun jälkeisen koulutuksen rakenteissa on kiinnitettävä erityistä huomiota työllistymisen tukemiseen. Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisessa ja työllistymisessä selkokielisellä informaatiolla on keskeinen rooli.

Kehitysvammaliiton evästykset työllisyyskokeiluihin (18.2.2016) (pdf, 362 kt)