Kaikki suomalaiset vammaisjärjestöt vastustavat sitä, että vammaisten henkilöiden koko elämän mittaisia, välttämättömiä palveluja järjestetään hankintalain mukaisesti palvelujen kilpailutuksen kautta. Järjestöt ovat yhdessä käynnistäneet kansalaisaloitteen hankintalain muuttamiseksi.

Vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä ääni on saatava viimein kuuluviin. Hankintalain soveltaminen vammaisten henkilöiden palveluihin on koko yhteiskuntaa koskettava ihmisoikeuskysymys. Vammaisilla ihmisillä ja heidän läheisillään ei ole osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia eikä oikeussuojakeinoja. Asianosaisten valitukset hankintapäätöksistä hylätään, koska ”he eivät ole asianosaisia”.

Vanhemmat ovat tehneet valituksen Suomen luomasta kilpailutusmenettelystä Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle, jossa se on parhaillaan käsittelyssä. Kehitysvammaisten Tukiliitto on jättänyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelukirjelmän juuri ennen juhannusta. Lue lisää kantelusta: www.epressi.com/tiedotteet/terveys/kehitysvammaisten-tukiliitto-teki-kantelun-eduskunnan-oikeusasiamiehelle.html

Vammaisfoorumi ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta järjestävät tiistaina 15.8. tiedotustilaisuuden median edustajille
klo 11–12.30 Ravintola Loisteessa, Asema-Aukio 2 (Sokos hotelli Vaakuna), Helsinki

 

Lisätietoja Ei myytävänä! -kansalaisaloitteesta: www.eimyytavana.fi

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Risto Burman, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Tukiliitto
risto.burman@kvtl.fi, puh. 050 5569 900

Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare, FDUV rf
lisbeth.hemgard@fduv.fi

Kansalaisaloitteen taustaorganisaatiot

Vammaisfoorumi ry on 32 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on kehitysvamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto, joka edistää YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä laadukkaiden palveluiden puolesta.