Ympäristöministeriö, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ja Kehitysvammaliitto ovat käynnistäneet asumisen kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on luoda yksilöllisiä asumisvaihtoehtoja kehitysvammaisille ihmisille. Nykyisten 15-paikkaisten ryhmäkotien sijaan kehitysvammaisille tarjotaan asumista tavallisissa asunnoissa. Eksoten alue toimii pilottina, ja sieltä saatuja kokemuksia levitetään valtakunnallisesti.

Asuntoja etsitään tavallisesta asuntokannasta ja tarvittavaa tukea järjestetään esimerkiksi asuinalueella olevasta tukipisteestä. Hankkeessa selvitetään ryhmäkodeissa, laitoshoidossa ja lapsuudenkodeistaan muuttavien kehitysvammaisten henkilöiden asumisen tarpeet ja valmiudet itsenäiseen asumiseen.

Edellytyksiä itsenäiseen asumiseen vahvistetaan asumisharjoittelulla ja henkilökohtaisella asumisen budjetilla. Kehitysvammaiset henkilöt ovat itse keskeisesti mukana ratkaisemassa asumiskysymyksiään.

Erityisryhmien asumisesta tehtyjen tutkimusten, selvitysten ja kehittämishankkeiden mukaan suurin osa erityisryhmiin kuuluvista asukkaista haluaa asua kuten muutkin. Oma asunto ja mahdollisimman itsenäinen elämä on useimpien kehitysvammaisten toiveena. Asunnot ja ryhmämuotoiset ratkaisut integroidaan normaaliin asuntokantaan, eikä niistä muodosteta erityisryhmäkeskittymiä.

Laitosasumisen vähentäminen on lähtenyt hyvin käyntiin kaikkialla Suomessa, mutta siihen on pyritty liian yksipuolisilla ratkaisuilla. Asuntojen rakentaminen on ollut pääasiassa 15-paikkaisten tai isompien ryhmäkotien rakentamista.

”On tärkeää, että kehitysvammaisten asumisratkaisuja monipuolistetaan ja että he itse tarpeineen ja toiveineen ovat suunnittelun keskiössä. Tällä toteutetaan 10.6. voimaan tulevan YK:n vammaissopimuksen tavoitteita. ARAn investointiavustusta on kohdistettava yhä enemmän asuntoihin tavallisissa asuintaloissa. Tavallisissa asunnoissa asuminen vahvistaa asemaa lähiyhteisön jäsenenä”, korostaa ministeri Tiilikainen.

Pilottialue Eksoten väestöpohja on 132000 asukasta. Alueen kunnat ovat Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Kehittämistyötä toteutetaan Lappeenrannan ja Ruokolahti-Rautjärven alueilla. Poikkihallinnollisuus ja vammaisten osallisuus ovat hankkeen lähtökohtia, ja hankkeen kehittämistyöhön osallistuukin mm. asuntotoimen, kaavoituksen ja sosiaalitoimen työntekijät, kehitysvammaiset asukkaat ja heidän läheisensä.

Lisätietoa

  • Asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö, p. 029 525 0093, etunimi.sukunimi@ym.fi
  • Vammaispalvelujen johtaja Riitta Hakoma, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, p. 040 054 2668, etunimi.sukunimi@eksote.fi
  • Yksikön johtaja Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto, p. 040 741 6179, etunimi.sukunimi@kvl.fi