Ennätysmäärä selkokielistä kirjallisuutta – joukossa ensimmäinen e-kirja

Tänä vuonna on ilmestynyt ennätysmäärä selkokielistä kirjallisuutta, yhteensä 14 uutta selkokirjaa. Uutuuskirjojen joukossa on ensimmäinen suomenkielinen selko-e-kirja. Kirjan aiheena on koiran hoitaminen. Kirjan on kirjoittanut ja kuvannut Jenni Sipilä.

Kirja on toteutettu monipuolisesti; siinä on mukana lukijaääni, videoita ja animaatio. Kirjasta pyrittiin tekemään malli, jonka mukaan selko-e-kirjoja voidaan tuottaa tulevaisuudessa.

”E-kirja soveltuu erinomaisesti selkokirjan muodoksi. Sitä on helppo käyttää ja se kiinnostaa lukijoita jopa perinteistä kirjaa enemmän. Ongelma on kuitenkin se, että e-kirjaan liittyvä tietotekninen osaaminen on selkokielen käyttäjien parissa usein vähäistä. Kirjaa ei esimerkiksi osata ladata omalle koneelle. Lisäksi kirjojen markkinoiminen ja jakelujärjestelmät ovat vielä täysin alkutekijöissä”, sanoo projektipäällikkö Hannu Virtanen Kehitysvammaliiton Papunet-verkkopalvelusta.

”Selko-e-kirjat soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi suomen kielen opiskelun oheismateriaaliksi. Jos tekstin voi myös kuunnella ja ymmärtämistä on tuettu kuvilla, lukemisen kynnys laskee merkittävästi. Selko-e-kirjoja tulisikin mielestäni tuottaa ensimmäiseksi aihepiireistä, joissa on paljon arkipäivään liittyviä asioita ja sanastoa. Hyvä aihe olisi esimerkiksi lastenhoito”, Virtanen jatkaa.

Koiran hoitaminen -kirja on tuotettu Papunet-verkkopalveluyksikön projektissa Selkoilmaisu arjen tukena. Kirja on toteutettu iPadin iBook-formaatissa, ja se ilmestyy myöhemmin mahdollisesti myös ePub-kirjana.

Selkokeskuksen yhteydessä toimiva selkokirjatyöryhmä jakaa vuosittain selkokirjallisuuden apurahoja selkokirjojen tekijöille ja avustuksia selkokirjakustantajille. Selkokirjatyöryhmän jäseninä on kirjailijajärjestöjen, kirjastolaitoksen ja Selkokeskuksen neuvottelukuntaan kuuluvien tahojen edustajia. Työryhmään kuuluu myös kuvitusasiantuntija.

Apurahat ja avustukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön Kehitysvammaliiton hoidettavaksi delegoimaa valtiontukea, jonka tavoitteena on edistää selkokielisen ja saavutettavan kirjallisuuden julkaisemista Suomessa. Tukea myönnetään selkokielisten kauno- ja tietokirjojen työstämiseen ja julkaisemiseen.

”Selkokirjallisuuden valtiontukea pitäisi ehdottomasti korottaa. Kenttä laajenee, kun perinteisen painetun kirjallisuuden rinnalla tehdään koskettelukirjoja ja tulevaisuudessa myös lisää e-kirjoja. Viime vuonna tukea haki ennätysmäärä selkokirjojen tekijöitä”, Selkokeskuksen johtaja Leealaura Leskelä sanoo.

Selkokirjallisuuden valtiontuki oli tänä vuonna 75 000 euroa. Leskelän mukaan tuki pitäisi nostaa 100 000 euroon.

Tukea voi hakea kerran vuodessa. Seuraava hakuaika päättyy 15.1.2014.

Lisätietoa