Aidoilla työpaikoilla opiskelu on tullut osaksi TELMA-koulutusta ja se auttaa opiskelijoita kehittämään monia työelämässä tarvittavia taitoja. Siitä on monenlaista hyötyä myös työpaikalle. Silti on edelleen epävarmaa, auttaako koulutuksen uudistuminen perinteisesti heikosti työllistyviä TELMA-opiskelijoita työllistymään paremmin.

Kehitysvammaliiton tutkija Sonja Miettisen tapaustutkimuksessa seuratuista TELMA-opiskelijoista kukaan ei työvalmennusjakson päättyessä työllistynyt eikä palkkatyötä ollut edes näköpiirissä. Näin siitä huolimatta, että he kykenivät työssäoppimisen jakson aikana tekemään työvalmentajan ohjauksessa hyvinkin tarpeellista työtä työpaikalla.

Työnantajalla ei ollut kuitenkaan mahdollisuutta järjestää heille tarvittavaa ohjausta työpaikalla sen jälkeen, kun opintojakso päättyy ja oppilaitoksen järjestämä työvalmennus päättyy.

”Onkin tarpeen kiinnittää aiempaa enemmän huomiota vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisen rakenteellisiin esteisiin – millaista työvalmennusta ja ohjausta he tarvitsevat opintojen päätyttyä, miten se järjestetään, voitaisiinko työtoimintakeskusten toimintaa organisoida uudelleen, voisiko keikkatyöstä löytyä ratkaisuja jne. Isoja kysymyksiä, joista tarvittaisiin enemmän myös tutkimusta”, Sonja Miettinen toteaa.

Tapaustutkimus on osa Opitaan työhön yhdessä -hanketta (OPTY).

Erityiset nuoret työhön oppimassa: tapaustutkimus työelämälähtöisestä opiskelusta ammatillisessa erityisopetuksessa (pdf)

Opitaan työhön yhdessä -hanke

Lisätietoa: tutkija Sonja Miettinen, p. 050 365 9153