FASD-lasten kuntoutus retuperällä

Suomessa syntyy vuosittain 600-3000 äidin raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaurioittamaa FASD-lasta. Heistä useimpien vaurioita ei tunnisteta heti syntymän jälkeen, vaan ongelmat leikki- tai kouluiässä tulevat yllätyksenä. Siinäkin vaiheessa ongelmien syy eli äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö ja sen aiheuttamat neurologiset vauriot jäävät usein pimentoon. Lapset eivät saa tarvitsemaansa kuntoutusta.

FASD-tietoisuutta tulee merkittävästi lisätä lapsia kohtaavien ammattilaisten keskuudessa sosiaali- ja terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa ja koulussa, Kehitysvammaliitto katsoo. Varhaisvaiheen kuntoutukseen ja ensitietoon tulee panostaa. FASD-lasten kuntoutukselle ja hoidolle tarvitaan valtakunnallinen käypä hoito -suositus, Kehitysvammaliitto vaatii.

”Jokaiselle FASD-lapselle tulee laatia kuntoutussuunnitelma ja määritellä omatyöntekijä tueksi. Lisäksi tuleviin OT-keskuksiin tulee nimetä FASD-työntekijä”, Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen toteaa.

”Hallituksen budjettineuvotteluissa päihteitä käyttävien äitien hoitoon on esitetty kolmen miljoonan euron määräraha, mikä on erittäin tärkeää ennaltaehkäisyn kannalta. Samalla emme saa unohtaa jo syntyneitä FASD-lapsia ja -nuoria ja heidän tarpeitaan”, Ohtonen korostaa.

Kansainvälistä FASD-päivää vietetään 9.9. muistuttamaan yhdeksän kuukauden raittiudesta raskausaikana.

Alkoholi on kaikkein merkittävin sikiön kehitystä uhkaava tekijä, johon odottava äiti voi itse vaikuttaa. Kaikista päihteistä juuri alkoholi aiheuttaa eniten sikiövaurioita.

FASD-lapsilla ja -nuorilla on erilaisia oppimisvaikeuksia ja esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin ja oman toiminnan säätelyyn liittyviä haasteita, kuten levottomuutta, impulsiivisuutta ja keskittymiskyvyn häiriöitä. Vaikeimmin vammautuneet ovat kehitysvammaisia.

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on tällä hetkellä yksi merkittävimmistä kehitysvammaisuuden aiheuttajista länsimaissa. Se on myös ainoa, jonka aiheuttama haitta olisi täysin estettävissä. Siihen riittää odottavan äidin täysraittius raskausaikana.

Kehitysvammaliitto toimii FASD-lasten ja -nuorten hyvän elämän puolesta mm. tarjoamalla tietoa, kouluttamalla ja ylläpitämällä valtakunnallista FASD Suomi -osaamisverkostoa.

Lisätietoa:

Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto, p. 09 3480 9214
FASD-koordinaattori Sari Somer, Kehitysvammaliitto, p. 044 906 3765

Tietoa FASD-oireyhtymästä Kehitysvammaliiton sivuilla

FASD-sivut Verneri.netissä

FASD Suomi Facebookissa