Keskustelu sote-uudistuksesta pyörii pitkälti rakenteiden ympärillä, ja samalla unohtuu, että Suomessa on tälläkin hetkellä ihmisryhmiä, jotka eivät saa tarvitsemiaan palveluja. Yksi tällainen ryhmä ovat henkilöt, joilla on äitinsä raskaudenaikaisen alkoholinkäytön aiheuttamia vaurioita.

Äidin raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaurioittamista ihmisistä suuri osa ei saa FASD-kirjon diagnoosia, vaikka heillä on alkoholivaurion aiheuttamia seurauksia ja ongelmia. Ilman diagnoosia he eivät pääse oikeanlaiseen kuntoutukseen. Ammattilaiset, jotka tuntevat FASDia, ovat hajallaan ja tekevät työtään yksin.

Kehitysvammaliiton mielestä olisi järkevää keskittää FASD-osaamista, jotta FASD-ihmiset vihdoin saisivat tarvitsemaansa tukea. Tulevassa sote-mallissa jokaiseen viiteen OT-keskukseen tarvitaan monipuolista FASD-osaamista. OT-keskukset tulevat vastaamaan erityisen vaativasta lasten ja perheiden tarvitsemasta tuesta.

Kehitysvammaliitto on tehnyt FASD-työtä jo lähes 20 vuotta, minä aikana on nähty, että FASD-henkilöt selviytyvät elämässään, kunhan saavat tukea ja apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kehitysvammaliitto on perustanut FASD-osaamisverkoston, jotta hajallaan olevat asiantuntijat ja kokemusasiantuntijat saisivat tukea toisiltaan.

Naapurimaamme Norja on uranuurtaja FASD-diagnosoinnissa ja perheiden tukemisessa. Norjassa toimii Euroopan ainoa FASD-osaamiskeskus. Norjan mallia ei ole toistaiseksi kokeiltu Suomessa, vaikka se on todettu vaikuttavaksi.

Myös Suomesta löytyy hyvä esimerkki: Carean alueella on ollut FASDiin erikoistunut työntekijä kahden vuoden ajan. Jo yhden henkilön työpanoksella on onnistuttu löytämään merkittävä määrä palvelujen ulkopuolelle jääneitä, tuen tarpeessa olevia FASD-ihmisiä ja pystytty tukemaan heitä. Ammattilaisille on järjestetty koulutusta, vanhemmille konsultaatiota ja FASD-nuorille vertaistukea.

Kehitysvammaliitto järjestää Liian pieni juomaan -koulutuspäivät 21.-22.11. Norjalaiset FASD-osaamiskeskuksen asiantuntijat vierailevat seminaarissa, jossa on mahdollisuus vertailla kokemuksia ja keskustella, mitä voisimme oppia Norjalta.

Lisätietoa:
Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto, p. 040 837 8340
Yksikönjohtaja Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto, p. 040 741 6179
FASD-koordinaattori Sari Somer, Kehitysvammaliitto, p. 044 906 3765

Lisätietoa FASDista ja Kehitysvammaliiton FASD-työstä