Koulutukseen voi hakeutua työntekijä, jolla on sosiaali-, terveys- tai opetusalan tutkinto ja jonka työnkuvaan voi sisältyä vaikeimmin puhevammaisten ihmisten yhteisöjen konsultointia.

OIVA-ohjaajan tehtävät on mahdollista liittää esimerkiksi erityistyöntekijän, vastaavan ohjaajan tai esimiestehtävissä olevan työntekijän toimenkuvaan. Koulutuksen alkaessa työntekijän organisaatio liittyy Kehitysvammaliiton Tikoteekin ylläpitämään OIVA-verkostoon.

OIVA-ohjaajakoulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille riittävät tiedot, taidot ja työvälineet OIVA-ryhmien työskentelyn ohjaamiseen. Vuoden kestävä 8 opintopisteen koulutuskokonaisuus sisältää kahdeksan lähiopetuspäivää, välitehtäviä, käytännön harjoittelun oman organisaation yhteisössä (n. 110 tuntia) sekä kirjallisen lopputyön.

Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa kaikissa lähiopetuspäivissä sekä annettujen tehtävien suorittamista hyväksytysti sovitussa aikataulussa. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija valmistuu OIVA-ohjaajaksi ja hän saa oikeuden ohjata itsenäisesti OIVA-työskentelyä. Organisaatio saa käyttöönsä OIVA-työvälineet ja oikeuden tarjota yhteisöille OIVA-vuorovaikutusmallin mukaista ohjausta.

Lisätietoa