Kehitysvammaliitto oli 4.11.2014 kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Käsittelyssä oli hallituksen esitys sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Kehitysvammaliitto nosti kuulemistilaisuudessa esiin mm. asiakkaiden kuulemiseen ja osallistumiseen liittyvät kommunikoinnin ja tiedonvälityksen haasteet ja mahdollisuudet sekä riittävien resurssien varaamisen palvelu- ja asiakassuunnitelmien laatimiseen ja päivittämiseen.

Hallituksen esitys sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 164/2014 vp) – Kehitysvammaliiton taustapaperi kuulemistilaisuudessa (pdf, 186 kt)