Kehitysvammaliitto oli 4.11.2014 kuultavana eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostossa. Käsittelyssä oli hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2015 ja sen puitteissa mm. vammaispalvelujen saatavuus ja rahoituksen riittävyys.

Kehitysvammaliitto nosti kuulemistilaisuudessa esiin mm. sen, että vammaisten kuntalaisten palvelutarpeita ei riittävästi selvitetä kunnissa, ja että kehitys- ja puhevammaisten henkilöiden käyttämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa on suurta kunnittaista vaihtelua.

Lisäksi liitto mm. muistutti siitä, että kehitysvammaisten laitosasumisen lakkauttaminen edellyttää rahoitusta sekä uusien asuntojen rakentamiseen että lähipalvelujen kehittämiseen.

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015 – Kehitysvammaliiton taustapaperi kuulemistilaisuudessa 4.11.2014 (pdf, 245 kt)