Kehitysvammaliitto pitää valinnanvapauden mahdollisuuksien lisäämistä tärkeänä uudistuksena. Erityisesti henkilökohtainen budjetointi on tervetullut uudistus, joka hyvin toteutettuna edesauttaa vammaisten ihmisten valinnanvapauden ja itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Ongelma on, että valinnanvapauslakiesitys lähtee siitä että asiakkaat kykenevät hyvin pitkälti itse suunnittelemaan palvelunsa, tekemään tarvittavat valinnat ja hallitsemaan palvelukokonaisuuksiaan.

Kehitysvammaliitto on huolissaan valinnanvapauden toteutumisesta niiden asiakkaiden kohdalla, jotka tarvitsevat paljon tukea tiedon saannissa, oman mielipiteen ilmaisussa ja omien valintojen tekemisessä. Nykyisessä säädösmuodossa esimerkiksi henkilökohtaisen budjetoinnin ulkopuolelle jäävät vaikeammin kehitysvammaiset ja puhevammaiset henkilöt, jotka tarvitset tukea budjetin suunnitteluun ja hallinnointiin.

Tutkimusten mukaan juuri tämä kohderyhmä hyötyy henkilökohtaisesta budjetoinnista. Tämä kuitenkin edellyttää apua ja tukea kaikissa budjetoinnin vaiheissa. Kehitysvammaliitto edellyttää, että henkilökohtaisen budjetoinnin toteuttamistavaksi lisätään myös palveluna toteutettu hallinnointitapa.

Uudistuksessa keskeistä on asiakkaiden saama tuki ja ohjaus. Uudistus edellyttää huomattavaa lisäpanostusta henkilökohtaiseen palveluohjaukseen, sosiaalityöhön sekä palvelujen yhteensovittamiseen ja koordinointiin.

Kehitysvammaliitto korostaa, että selkeä, ymmärrettävä ja saavutettava tieto on asiakkaiden valinnanvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumisen keskeinen edellytys.

Kehitysvammaliitto lausui sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta  eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 30.5.2017.

Lausunto kokonaisuudessaan (pdf)