Henkilökohtaisille avustajille on muodostettu oma ammattitutkinto. Kehitysvammaliitto on tyytyväinen siihen, että henkilökohtaisten avustajien osaamisen kehittämiseen on kiinnitetty huomiota. Tämä nostaa varmasti myös ammattiryhmän asemaa.

Kehitys- ja puhevammaisten ihmisten näkökulmasta keskeinen puute on se, ettei tutkintoon sisälly kommunikaation ja vuorovaikutuksen opintoja. Vuorovaikutusosaaminen on kaiken avustamistyön perusta ja edellytys sille, että henkilökohtainen avustaja pystyy huomioimaan avustettavan tarpeet erilaisissa tilanteissa.

Kehitysvammaliitto toivookin, että opiskelijat täydentävät valinnaisten tutkinnon osien kautta osaamistaan ja valitsevat osallisuuden tukemisen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen opintoja muista ammattitutkinnoista, esimerkiksi kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta.

Henkilökohtaisen avustajan ammattitutkinnon lähtökohtana on, että työnkuvaan ei kuulu hoitoa tai hoivaa. Tutkinnon suorittanut henkilö voi kuitenkin valinnaisilla tutkinnon osilla suunnata ammatillista osaamistaan avustamiseen ja huolenpitoon tai avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamiseen.

Avustettavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen mainitaan hyväksytyn suorituksen kriteereissä, mikä on tärkeä lähtökohta avustamistyölle.

Sclera-kuva: täyttää lomake yhdessä
Kuva: Papunetin kuvapankki