Ei myytävänä! -kansalaisaloite on kerännyt yli 50 000 kannattajaa

Vammaisjärjestöjen yhteinen Ei myytävänä! -kansalaisaloite on saavuttanut yli 50 000 kannatusilmoitusta, mikä tarkoittaa sitä, että eduskunnan on otettava aloite käsittelyyn.

Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta julkaisivat 12.6.2017 kansalaisaloitteen vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamiseksi. Kansalaisaloite vaatii julkisia hankintoja koskevaan lakiin rajausta, ettei lakia sovelleta sellaisten vammaispalveluiden hankintaan, joissa on kyse vammaisten ihmisten välttämättömistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä.

Kansalaisaloitteen vireillepanon jälkeen monet vammaiset ihmiset ja heidän läheisensä rohkaistuivat kertomaan karuista kokemuksistaan julkisuudessa, ja heidän tarinansa sulattivat suomalaisten sydämet. Huoli ihmisoikeuksista sai liikkeelle eri tavoin vammaisten ihmisten lisäksi myös muut kansalaiset. Lukuisat ihmiset eri puolilla Suomea ovat keränneet aktiivisesti tuhansia paperisia kannatusilmoituksia. Kortensa kantoi kekoon myös Pertti Kurikan Nimipäivät, joka lupasi julkisesti soittaa vielä yhden keikan, eduskuntatalon portailla, mikäli vaaditut nimet saadaan kokoon määräajassa.

Ei myytävänä! -kansalaisaloite saavutti vaaditut 50 000 kannatusilmoitusta neljässä kuukaudessa. Aikaa kannatusilmoitusten keräämiseen on kuusi kuukautta. Keräys jatkuu 12.12.2017 saakka.

Kansalaisaloitteen takana on kaikkiaan 32 valtakunnallista vammaisjärjestöä, jotka ovat tehneet jo usean vuoden ajan tiivistä vaikuttamistyötä lakiuudistuksen aikaansaamiseksi. Järjestöt näkivät kansalaisaloitteen viimeiseksi keinokseen vaikuttaa vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumiseen heidän tarvitsemiaan palveluita järjestettäessä.

Lisätietoja
Markku Virkamäki, työvaliokunnan puheenjohtaja, Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta
puh. 0207 713 501, markku.virkamaki(at)kvps.fi
Risto Burman, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
puh. 050 5569 900, risto.burman(at)kvtl.fi

www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2538

www.eimyytavana.fi

Vammaisfoorumi ry on 32 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto, joka tukee YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä laadukkaiden palveluiden puolesta.