Kehitysvammaliitto on antanut kannanoton lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman hankesuunnitelmasta kehitys- ja puhevammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä kannalta.

Tuomme kannanotossamme esiin Kehitysvammaliitossa kehitettyjä, mukautettuja ja jalkautettuja työmenetelmiä ja -malleja, joita voitaisiin hyödyntää muutosohjelman toteuttamisessa.

Korostamme myös mm. vammaisten lasten ja nuorten kuulemista heitä koskevissa asioissa sekä FASD-lasten ja -nuorten tuen tarpeisiin vastaamista.

Huomioita Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman hankesuunnitelmasta (5.2.2016) (pdf, 463 kt)