Hyvän elämän palapeli -työväline tarjoaa vammaisten lasten perheille tukea palvelusuunnitteluun. Työkirja julkaistiin Luota muhun -konferenssin yhteydessä 15. toukokuuta 2014.

Vammaisen lapsen ja hänen perheensä tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien järjestäminen voi tuntua mutkikkaalta puuhalta. Yhteistyö ja asioiden hoitaminen eri tahojen kanssa voi jo sinällään viedä perheen voimavaroja.

Perheen valmistautuminen palvelusuunnitteluun on tärkeää, sillä perhe itse on oman elämänsä paras asiantuntija. Hyvän elämän palapeli kokoaa perheen ajatuksia omasta elämästään ja avun ja tuen tarpeistaan sekä auttaa valmistautumaan palvelusuunnitelman laadintaan.

Palapeliä kootessaan perhe pohtii elämäntilannettaan tässä ja nyt sekä kokoaa ajatuksiaan hyvästä elämästä nyt ja tulevaisuudessa. Lopuksi perhe rakentaa oman suunnitelmansa siitä, millä tavoin nykytilanteesta päästään kohti perheen itsensä määrittelemää, hyvää elämää.

Kun perhe on jäsentänyt omaa tilannettaan ja siihen liittyviä ajatuksiaan, perhe laatii työskentelystään yhteenvedon. Yhteenvetoon kootaan ne asiat, jotka ovat merkityksellisiä tukitoimien ja palvelujen järjestämisen kannalta ja joista on tarpeen keskustella palveluohjaajan tai sosiaalityöntekijän kanssa.

Hyvän elämän palapeli on kehitetty Jaatisen ja Kehitysvammaliiton Onnistuneita valintoja -hankkeen yhteistyönä. Kehittämistyö on toteutettu yhteistyössä vammaisten lasten perheiden kanssa.

Hyvän elämän palapeli -työkirja on saatavissa painettuna (hinta 10 e) Opikkeen verkkokaupasta (www.opike.fi) ja pdf-muodossa Verneri-verkkopalvelusta  (www.verneri.net).