Työ Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteiden puolesta jatkuu.

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteena on vammaisten henkilöiden välttämättömien, elämänmittaisten palveluiden kilpailuttamisen lopettaminen. Kansalaisaloite tähtää pysyvään lakitasoiseen ratkaisuun, jolla vammaisten ihmisten tarvitsemat palvelut voidaan järjestää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti yksilöllisesti, vammaisten kansalaisten ihmisoikeuksia ja osallisuutta kunnioittaen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on saanut hallituksen budjettiriihessä lisämäärärahan, joka on tarkoitettu kuntien hankintakäytäntöjen ja vammaispalvelujen asiakaslähtöisen järjestämisen ohjaukseen. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kutsuu YouTube-videossaan järjestöjä mukaan yhteistyöhön. Sama kutsu on esitetty myös sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa tiedotteessa 29.8.2018.

Vammaisjärjestöjen yhteinen näkemys on, että hankintojen ohjauksen tehostaminen ei yksinään ratkaise Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen esille nostamia ongelmia: hankintamenettelyn mukainen kilpailutus ei anna palveluita käyttäville vammaisille henkilöille asianosaisuutta eikä riittäviä oikeussuojakeinoja. YK:n vammaissopimus edellyttää, että vammaisilla henkilöillä on itsemääräämisoikeus, riippumattomuus ja vapaus tehdä omat valintansa ja että heillä on oikeus olla osallisena heitä itseään koskevissa päätöksissä. Muuhun kansalliseen lainsäädäntöön on tehtävä tarvittavat muutokset sen saattamiseksi vammaissopimuksen mukaiseksi.

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen allekirjoittaneet järjestöt ovat kuitenkin valmiit yhteistyöhön palveluiden erilaisten järjestämisen tapojen parantamiseksi. Tavoitteena on vahvistaa YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa vammaispalvelujen järjestämisessä kunnissa.

Järjestöt jatkavat työtä kansalaisaloitteen tavoitteen saavuttamiseksi ja haastavat edelleen päätöksentekijät etsimään yhdessä järjestöjen kanssa pysyviä ratkaisuja vammaisten henkilöiden välttämättömien palveluiden ihmisoikeusperustaisen ja yksilöllisen järjestämistavan mahdollistamiseen. Tämä on hallituskaudet ylittävä haaste, johon järjestöt toivovat puolueiden ottavan kantaa myös hallitusohjelmatavoitteissaan.

Lisätietoa:

Susanna Hintsala, Kansalaisuusyksikön johtaja, Kehitysvammaliitto, p. 09 3480 9254, susanna.hintsala(at)kvl.fi
Markku Virkamäki, toimitusjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, p. 0207 713 501, markku.virkamaki(at)kvps.fi
Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, Autismi- ja Aspergerliitto ry, p. 050 4097 940, tarja.parviainen(at)autismiliitto.fi
Jyrki Pinomaa, puheenjohtaja, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, p. 0400 462 705, jyrki.pinomaa(at)tukiliitto.fi

www.eimyytavana.fi

Annika Saarikon video YouTubessa