Kehitysvammaliiton Selkokeskus ja Oppimateriaalikeskus Opike julistavat Ilo-kirjoituskilpailun Kehitysvammaliiton 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Kilpailuun voi osallistua selkokielisellä novellilla, jota ei ole julkaistu aiemmin. Novellin aiheena on ilo ja ajateltuna lukijana selkokieltä tarvitseva nuori aikuinen tai aikuinen.

Ilo-kirjoituskilpailu on valtakunnallinen ja kaikille avoin. Kilpailussa on raati, joka valitsee voittajanovellin. Sen kirjoittaja palkitaan 500 eurolla. Lisäksi raati valitsee noin 10 muuta novellia, joiden kirjoittajat saavat kukin 200 euroa. Opike julkaisee voittajateksteistä selkokielisen novellikokoelman.

Kilpailun raadissa ovat mukana kirjailija Tapani Bagge, selkokirjailija, äidinkielen ja suomen opettaja Tuija Takala, selkokirjatyöryhmän puheenjohtaja Riikka Törnroos ja selkokielisen kauno- ja tietokirjallisuuden asiantuntija Jenni Saarilahti Opikkeesta. Raati kiinnittää erityistä huomiota siihen, kuinka hyvää, rikasta ja omaperäistä selkokieltä kilpailijoiden novelleissa käytetään.

Kilpailun säännöt

Jokainen voi osallistua kilpailuun yhdellä selkokielisellä novellilla. Kilpailijat ovat vastuussa siitä, että he ovat itse kirjoittaneet novellin ja ettei teksti loukkaa kenenkään tekijänoikeutta.

Novellin pitää edustaa hyvää selkokieltä ja sen täytyy olla rivitetty selkokielen periaatteiden mukaan. Kilpailuun toivotaan myös novelleja, jotka on kirjoitettu kaikista helpoimmalla selkokielellä.

Novellin aiheena on tavalla tai toisella ilo, ja sen pitää olla suunnattu selkokieltä tarvitseville nuorille aikuisille tai aikuisille. Novellilla pitää olla nimi.

Novellin pituus on 1–3 A4-sivua. Fonttikoko on 12 ja riviväli on 1.

Kilpailuaika on 1.4.2022–14.8.2022. Novelli pitää lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen ella.airaksinen(at)kvl.fi. Kirjoita sähköpostin otsikkokenttään ”Ilo-kirjoituskilpailu”. Hyväksyttyjä novellin tiedostomuotoja ovat Word, Google Docs ja pdf. Novellitiedostossa ei saa olla kirjoittajan nimeä tai yhteystietoja. Kun lähetät tekstin, kirjoita sähköpostin viestikenttään yhteystietosi ja esittele itsesi lyhyesti, parilla rivillä.

Novellia ei saa lähettää selkokirjatyöryhmälle selkotunnustarkistukseen etukäteen. Opikkeen kustantamalle novellikokoelmalle tehdään tunnustarkistus kokonaisuutena ennen julkaisua.

Kilpailun raati käsittelee kilpailutyöt nimettöminä. Raati valitsee novellien joukosta voittajan, jonka palkintona on 500 euroa. Raati valitsee myös noin 10 muuta novellia, joiden kirjoittajat saavat kukin 200 euroa. Palkinnot ovat verollista tuloa. Opike julkaisee voittajanovelleista koostuvan selkonovellikokoelman ja tekee valittujen novellien tekijöiden kanssa kustannussopimuksen. Opike voi itse päättää, missä muodossa kokoelma julkaistaan.

Voittaja julkistetaan selkokirjaseminaarissa keskiviikkona 28.9.2022. Seminaaria voi seurata Helsingin keskustakirjasto Oodissa tai etänä.

Kilpailutöitä ei palauteta eikä niistä saa palautetta.

Lisää tietoa:
Ella Airaksinen
suunnittelija / selkokirjatyöryhmän sihteeri
ella.airaksinen(at)kvl.fi
050 309 8466

Näin kirjoitat selkokieltä