Päiväaikaisen toiminnan palvelujen kehittämiseen on julkaistu uusi itsearviointityökalu, joka on kehitetty kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan (KVANK) työn ja päivätoiminnan valiokunnassa. Itsearviointityökalun avulla on mahdollista arvioida, kuinka osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit täyttyvät organisaatiossa.

Itsearviointi on tarkoitettu toteutettavaksi organisaatiossa tai toimintayksikössä henkilökunnan kesken, yhdessä pohtien ja keskustellen. Sen pohjalta voi asettaa erilaisia tehtäviä, jotka kehittävät toimintaa edelleen laatukriteereiden viitoittamaan suuntaan. Itsearviointia voi tehdä esimerkiksi kehittämispäivän tai palaverin yhteydessä, pala palalta tai kokonaan kerralla.

”Itsearviointikysely herätti pohtimaan omia työtapoja sekä oivaltamaan laatukriteereiden merkityksen.”

”Asiat olivat suurimmaksi osaksi tuttuja arjen juttuja, mutta en ole tiedostanut niiden olevan osa laatukriteeriä.”

”Hyvä kysely. Haastoi miettimään myös omia toimintatapoja.”

Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereiden tarkoituksena on kehittää päiväaikaisen toiminnan palveluja ja toimintakäytäntöjä, ns. työ- ja päivätoimintaa. Laatukriteerit viitoittavat suuntaa palvelujen sisällön kehittämiselle. Toiminnan tavoitteeksi tulee asettaa entistä selkeämmin vammaisten ihmisten osallisuuden ja työllistymisen edistäminen. Laatukriteerit on tarkoitettu työ- ja arviointivälineeksi palvelujen tuottajille, ostajille, käyttäjille ja valvontaviranomaisille.

KVANK on kehitysvamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto. Neuvottelukunta edistää YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä asumiseen, työhön ja päivätoimintaan liittyvien palveluiden laadukkaan järjestämisen puolesta. Itsemääräämisoikeus, täysi osallisuus ja valinnan mahdollisuudet kuuluvat myös kehitysvammaisille ihmisille.

Itsearviointityökalu löytyy Verneri.netistä:

Itsearviointityökalu

Lisätietoja itsearviointityökalusta: Simo Klem, Kehitysvammaliitto, simo.klem(at)kvl.fi

Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit

Lisätietoja KVANK-yhteistyöverkostosta: Katri Hänninen, valiokunnan sihteeri, katri.hanninen(at)kvps.fi