Tutkimuksissa on todettu kehitysvammaisten ihmisten vähäinen fyysinen aktiivisuus, ylipainoisuus ja tähän liittyvät terveysriskit. Miina Sillanpään Säätiö on toteuttanut kehitysvammaisten itsehoito- ja kuntoutuskursseja (KEKO-kursseja) työikäisille kehitysvammaisille. Helsingissä järjestettävien KEKO-kurssien tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia tehdä omaa terveyttään ja hyvinvointiaan tukevia valintoja. Kurssilla ohjataan ja opastetaan havainnollisesti kehitysvammaisia lisäämään liikuntaa, parantamaan ruokailutottumuksiaan sekä hoitamaan hygieniaansa, jotta he pystyisivät paremmin huolehtimaan omasta terveydestään jokapäiväisessä elämässään. Kohderyhmänä ovat työkeskuksissa työskentelevät ja/tai asuntolassa asuvat työikäiset kehitysvammaiset. Kurssista hyötyvät etenkin he, joilla on mahdollisuus tehdä omia valintoja arjessa. Kurssit ovat maksuttomia osallistujille. Järjestäjinä toimivat Miina Sillanpään Säätiö ja Kehitysvammaliitto. Kurssien aikataulu:

  Kurssi Jatkokurssi Hakuaika
KEKO 45 3.6.–7.6.2013 24.10.–26.10.2013 15.2.–12.4.2013
KEKO 46 2.9.–6.9.2013 12.12.–14.12.2013 15.2.–12.4.2013