Sote-teksti ja avaimen kuva.

Moni kansalaisjärjestö on huolissaan sote-uudistuksesta ja sen vaikutuksista kansalaisten palveluiden saantiin. Kuluttajaparlamentin SOTE-seminaarissa 31.5. järjestöt haastoivat sote-uudistuksen valmistelijoita keskustelemaan ja vastaamaan uudistusta koskeviin kiperiin kysymyksiin. Erityisesti järjestöjä puhutti uudistuvan palvelujärjestelmän asiakasmaksut, palveluohjaus, kuluttajansuoja sekä palveluiden esteettömyys ja yhdenvertainen saatavuus.

Asiakasmaksujen korotukset uhka erityisesti pienituloisille

Suomessa asiakasmaksut ovat jo nyt pohjoismaisittain korkeat, ja uudistuksen myötä paine asiakasmaksujen korotuksiin kasvaa. Kuluttajaparlamentin järjestöistä moni edustaa ikääntyneitä, pitkäaikaissairaita tai vammaisia, joista monet ovat myös pienituloisia. Siksi yksi merkittävä huoli uudistuksessa on sote-palveluiden asiakasmaksujen mahdolliset korotukset.

Löytääkö asiakas tarvitsemansa palvelun?

Palveluohjaus on jatkossa avainasemassa erityisesti niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on runsaasti erilaisia palvelutarpeita, mutta heikentynyt kyky itse edistää omia oikeuksiaan sekä tehdä omaa valinnanvapautta koskevia ratkaisuja.

On vielä epäselvää, kuinka uudistuvassa palvelujärjestelmässä ohjaus ja palveluneuvonta tullaan toteuttamaan tai miten turvataan paljon tukea ja palveluita tarvitsevien henkilöiden kohdalla neuvonnan ja ohjauksen saatavuus, jotta he osaavat ja pystyvät tekemään valintoja.

Kuluttajansuoja puutteellinen

Järjestöt halusivat kiinnittää sote-valmistelijoiden huomion myös kuluttajien aseman turvaamiseen uudessa palvelujärjestelmässä. Uudistuksen myötä julkisten ja yksityisten palveluiden raja hämärtyy entisestään. Nykyisissä lakiesityksissä ei ole kuitenkaan säädetty asiakaslähtöisestä kuluttajaoikeudellisesta suojasta. Järjestöjen mukaan valinnanvapauden piiriin tuleviin ja muihin sote-palveluihin tulee soveltaa kuluttajansuojan periaatteita riippumatta siitä tuottaako palvelut julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin palveluntuottaja.

50 kysymystä ja huolenaihetta luovutettiin SOTE-seminaarissa projektijohtaja Tuomas Pöystille. Järjestöt jäävät odottamaan valmistelijoiden kirjallisia vastineita kaikkiin kysymyksiin. Kehitysvammaliitto on yksi 36:sta kysymyksiä laatineesta järjestöstä.