”K-kauppiaat ovat olleet Suomessa merkittäviä työllistäjiä jo 100 vuoden ajan. Tällä hetkellä K-kauppiasyrittäjät työllistävät noin 20 000 henkilöä monenlaisissa työtehtävissä. Näistä työtehtävistä osa on sellaisia, joihin monet kehitysvammaiset soveltuvat hyvin. Siksi tuntui hyvältä ajatukselta lähteä mukaan tähän yhteistyöhankkeeseen Kehitysvammaliiton kanssa”, K-kauppiasliiton hallituksen puheenjohtaja Tomi Korpisaari kertoo.

”Tämä hanke edustaa juuri sellaista yhteiskuntavastuuta, konkreettisia arjen tekoja, joissa K-kauppiaat ovat olleet ja haluavat olla mukana tulevaisuudessakin”, Korpisaari lisää.

K-kauppiasliitto käynnisti 100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi viime huhtikuussa Monenlaisia tuloksentekijöitä -hankkeen yhdessä Kehitysvammaliiton kanssa. Kehitysvammaliittoon palkattiin työntekijä, jonka tehtävänä oli saattaa K-kaupan töistä kiinnostuneet kehitysvammaiset ja K-kauppiaat yhteen.

55 kauppiasta eri puolilta Suomea ilmoitti kesän ja syksyn kuluessa kiinnostuksestaan. Näistä 13 johti kehitysvammaisen työllistämiseen ja 29:n osalta työ on vielä kesken. Syynä voi olla esimerkiksi se, että kauppias odottaa viranomaisten palkkatukipäätöstä. 13 yhteydenottoa ei eri syistä johtanut haluttuun lopputulokseen.

Hankkeen aikana on törmätty asioihin, jotka vaikeuttavat kehitysvammaisten työllistymistä yrityksiin. Monessa kunnassa ei ole koskaan aiemmin työllistetty kehitysvammaista työsuhteiseen palkkatyöhön, ja työvalmentajia on aivan liian vähän tai ei ainuttakaan.

”Olemme tehneet töitä kehitysvammaisten ihmisten työllistämiseksi avoimille työmarkkinoille jo 1990-luvulta lähtien. Vasta noin 350 on päässyt työsuhteiseen palkkatyöhön, vaikka työkykyisiä kehitysvammaisia on Suomessa tuhansia. Hankkeella on ollut myös merkittävä rooli suunnannäyttäjänä yhteiskunnassamme. Toivomme, että K-kauppiaiden esimerkki rohkaisee myös muita yrittäjiä ja yrityksiä samanlaiseen toimintaan”, Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo toteaa.

Yksi hankkeen ansiosta työllistyneistä on Tiina Sulander, joka löysi mieluisan työpaikan K-supermarket Härkätieltä Somerolta.

”Tiina sai nopeasti kiinni kaupan töistä, ja hänen tehtäviinsä kuuluu mm. hyllytys juusto-osastolla”, K-kauppias Minna Lunden kertoo. Omien kokemustensa perusteella hän on valmis suosittelemaan kehitysvammaisten työllistämistä myös muille yrittäjille.

Hanke jatkuu tänä vuonna, jolloin tavoitteena on rakentaa pysyvä toimintamalli kehitysvammaisten työllistämiseen K-kauppoihin.

LisätietoaPuheenjohtaja, diplomikauppias Tomi Korpisaari, matkap. 0400 431 124