Kannanotto sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta valvontaohjelmasta

Valvira on yhdessä aluehallintovirastojen kanssa valmistellut sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa vuosille 2016 – 2019. Kehitysvammaliitto esitti Valviralle näkemyksensä valvontaohjelmaluonnoksesta.

Kehitysvammaliitto esitti näkemyksenään, että valvonnan keskeisimpänä lähtökohtana tulee kohderyhmämme kannalta olla YK:n vammaisten oikeuksien sopimus. Välttämätöntä on myös valvonnan riittävien resurssien varmistaminen sekä valvonnan jatkuvuus ja tulevaisuus.

Lisäksi korostimme, että luonnoksessa itsemääräämisen toteutumisen valvonta kohdistuu liiaksi rajoitetoimenpiteisiin. Keskeistä on valvoa ensisijaisesti itsemääräämisen toteutumista.

Nostimme myös esiin THL:n roolin valvonnan tietopohjan laajentamisessa ja syventämisessä. Lisäksi kotipalvelun valvontaa pitäisi laajentaa koskemaan myös vammaispalveluita eikä vain vanhuspalveluita.

Kehitysvammaliiton kannanotto sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta valvontaohjelmasta (20.11.2015) (pdf, 187 kt)