Kehitysvammaliitto avaa FASD-neuvontapuhelimen 15.9.

Keskiviikkona 9.9. vietetään jälleen kansainvälistä FASD-päivää, jolloin muistutetaan maailmanlaajuisesti alkoholin vaaroista raskausaikana. Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on yksi merkittävimmistä kehitysvammaisuutta aiheuttavista syistä länsimaissa. Se on myös ainoa syy, joka olisi 100-prosenttisesti ehkäistävissä.

Raskaudenaikaiselle alkoholinkäytölle ei ole olemassa turvarajaa, joten alkoholia kannattaa välttää kokonaan raskauden aikana. Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö voi aiheuttaa lapselle elinikäisiä vaurioita, joiden vakavuus vaihtelee oppimisvaikeuksista kehitysvammaisuuteen.

Suomessa syntyy 600–3000 raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaurioittamaa lasta vuosittain.

Kehitysvammaliitto avaa 15.9. valtakunnallisen neuvontapuhelimen, johon voivat ottaa yhteyttä niin tukea tarvitsevat FASD-henkilöt ja heidän läheisensä kuin asian parissa työskentelevät ammattilaisetkin.

Neuvontapuhelin on avoinna 15.9.–15.12.2015 tiistaisin klo 15–18, puh. 040 456 7000.

Lisäksi Kehitysvammaliitto ylläpitää valtakunnallista FASD-osaamisverkostoa, johon voivat liittyä kaikki jotka ovat tekemisissä FASD:n kanssa ja haluavat jakaa tietoa ja osaamista sekä tarjota tai saada vertaistukea.

Kehitysvammaliitto toteuttaa FASD-neuvontapuhelimen ja osaamisverkoston toimintaa RAY:n tuella.

Jaa tietoa sosiaalisessa mediassa!

www.facebook.com/kehitysvammaliitto

www.instagram.com/kehitysvammaliitto

www.twitter.com/kvliitto

Lisätietoa: FASD-koordinaattori Sari Somer, Kehitysvammaliitto puh. 044 906 3765