Selkokielen päivänä nostetaan esiin sitä, että Suomessa jopa 750 000 ihmistä tarvitsee selkokieltä voidakseen osallistua yhteiskunnan toimintaan. Päivää juhlitaan tänä vuonna maanantaina 29.5.2023.

Viime vuosina yhä useammat viranomaiset, järjestöt, oppilaitokset ja mediat ovat huomanneet, että tietoa ja palveluita täytyy tarjota myös selkokielellä. Selkokielen päivänä juhlitaan hienoa työtä, jota eri tahot tekevät selkokielen ja selkokieltä tarvitsevien ihmisten hyväksi Suomessa. Päivän päätapahtumassa selkokieltä tarkastellaan esimerkiksi selkokieltä tarvitsevan henkilön ja tutkimuksen näkökulmista.

Selkokieli on selkeää yleiskieltäkin helpompi kielimuoto, jota tuotetaan tiettyjen periaatteiden mukaan. Suomessa 11-14 prosenttia väestöstä eli 650 000-750 000 ihmistä tarvitsee selkokieltä (Juusola 2019). Selkokielen tarpeen taustalla voi olla esimerkiksi kehitysvamma, lukivaikeus, ikääntyminen, muistisairaus, heikko lukutaito tai se, että äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. Selkokieli edistää kielellistä tasa-arvoa.

Rohkeasti selkokielellä

Kehitysvammaliiton Selkokeskus juhlistaa päivää sosiaalisessa mediassa Rohkeasti selkokielellä -kampanjalla, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi, kuinka monipuolisesti eri henkilöt ja tahot nykyään viestivät selkokielellä. Kampanjassa etsitään etenkin rohkeita uusia avauksia selkokielen parissa. Kampanjaan voi osallistua sosiaalisessa mediassa jakamalla postauksen, jossa kerrotaan, miten on käyttänyt selkokieltä viestinnässään. Selkokeskus jakaa #RohkeastiSelkokielellä-aihetunnisteella tehtyjä postauksia kanavissaan maanantaina 29.5.

Päivän päätapahtuma on Klaara-verkoston järjestämä seminaari, jota voi seurata etäyhteydellä. Seminaarissa kuullaan muun muassa selkokielisestä vuorovaikutuksesta, selkomedioista ja uusimmasta selkokielen tutkimuksesta. Aiheista keskustelemassa on selkokielen parissa töitä tekeviä ammattilaisia, selkokielen tutkijoita ja Selkokeskuksen asiantuntijoita. Lisäksi seminaarissa palkitaan Vuoden selväsanainen 2023, joka on omalla toiminnallaan edistänyt selkokieltä ansiokkaasti.

Kehitysvammaliiton Selkokeskus edistää selkokielistä tiedonvälitystä ja kulttuuria.

Selkokielen päivän logo: Heidi Ahlström.

Lisätietoja

Kansainvälinen selkokielen päivä -teksti ja kuvio solmuun menevistä viivoista.