Kehitysvammaliitto on tyytyväinen siihen, että maamme hallitus on päättänyt jatkaa Kehas-ohjelman mukaisesti kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palveluiden kehittämistä. Hallitus tarkasteli voimassa olevia strategioitaan ja karsi niitä reippaasti joulukuun lopussa.

Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta vuodelta 2012 oli yksi hallituksen tarkastelemista strategioista. Hallitus päätti, että periaatepäätöksen linjaukset pidetään edelleen voimassa. Näin ollen hallitus on periaatepäätöksen mukaisesti sitoutunut jatkamaan meneillään olevaa kehitysvammahuollon rakennemuutosta ja kehittämään palveluja, jotka mahdollistavat myös vaikeimmin vammaisten henkilöiden asumisen lähiyhteisössä.

Hallituksen päätös on tervetullut uutinen kehitysvamma-alan järjestöille, jotka lähettivät ennen valtioneuvoston yleisistuntoa Kehas-ohjelmaa koskevan kannanottonsa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle ja perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle. Järjestöt pitivät kannanotossaan erittäin tärkeänä, että hallitus jatkaa sosiaali- ja terveysministeriön johdolla Kehas-tavoitteiden toteutumisen toimeenpanon ohjausta ja seurantaa valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti vuoteen 2020.

Järjestöjen joulukuinen kannanotto