KEHAS-ohjelman seurantaryhmä keräsi vuonna 2015 toteutetulla kierroksellaan kehitysvammaisten asumisen ja palvelujen hyviä käytäntöjä eri puolilta Suomea. Nämä käytännöt on nyt julkaistu verkkopalvelu Verneri.netissä.

Kehitetyt hyvät käytännöt ovat toimintamalleja, jotka edistävät kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta ja itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Mukana on käytäntöjä, jotka

  • tukevat kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta
  • vahvistavat lasten, nuorten ja heidän perheidensä asemaa
  • mallintavat uusia asumisratkaisuja
  • ovat uusia tapoja järjestää palveluja
  • tehostavat yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

KEHAS-ohjelman hyvät käytännöt Verneri.netissä

Kehitysvammaisten asumisohjelma (KEHAS) käynnistyi vuonna 2010. Ohjelmassa kehitetään yksilöllistä asumista ja siihen liittyviä tukipalveluja. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa yhä useammalla on oma asunto. Myös ryhmämuotoisia asumisratkaisuja kehitetään yksilöllisempään suuntaan.