KEHAS-ohjelman keskustelutilaisuudet 17.9. Kajaanissa ja 18.9. Joensuussa

Tervetuloa keskustelemaan kehitysvammaisten ihmisten asumisen tilanteesta Kainuussa 17.9. ja Pohjois-Karjalassa 18.9. Tilaisuudet ovat osa kehitysvammaisten asumisohjelman (KEHAS) toteutusta. Ohjelman tavoitteena on yksilöllisen asumisen mahdollistaminen sekä laitoksista että lapsuudenkodeista muuttaville kehitysvammaisille henkilöille.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama asumisohjelman seurantaryhmä järjestää vuosien 2014–2015 aikana alueellisen kierroksen, jonka tavoitteena on

1)    kerätä seurantatietoa kehitysvammaisten asumisohjelman toteutumisesta
2)    löytää keinoja, joilla kehitysvammaisten asumisohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä viedään eteenpäin sekä kerätä alueilta hyviä käytäntöjä, joita voidaan levittää valtakunnallisesti
3)    tutustua palveluun tai toimintaan, joka toteuttaa kehitysvammaisten asumisohjelmaa hyvällä tavalla
4)    kuulla asiakkaiden, erityishuoltopiirien, kuntayhtymien, kuntien sekä palveluntuottajien näkemyksiä kehitysvammaisten asumisohjelman toteutuksesta omalla alueella.

Keskustelutilaisuuteen kutsutaan alueen päättäviä viranhaltijoita eri toimialoilta, luottamushenkilöitä, palveluntuottajia, vammaisjärjestöjen edustajia, asukkaita ja heidän läheisiään.  Keskustelutilaisuudessa kuullaan näkemyksiä kehitysvammaisten asumisen ohjelman toteuttamisen tilanteesta, haasteista ja suunnitelmista. Keskustelutilaisuuteen toivotaan kattavaa eri toimijoiden edustusta.

Kunnilta, kuntayhtymiltä ja asiakasjärjestöiltä pyydetään myös ehdotuksia palvelusta tai toiminnasta, joka on esimerkki yksilöllisen asumisen hyvästä käytännöstä jota voitaisiin levittää ja kehittää Innokylän avulla (www.innokyla.fi). Ehdotuksia voi lähettää Susanna Hintsalalle (susanna.hintsala@kvl.fi) tai Jutta Keski-Korhoselle (jutta.keski-korhonen@kvtl.fi).

Kajaani 17.9. kello 14-15.30

Paikka: Kajaanin kaupungintalo, 2 krs valtuustosali, Pohjolankatu 13

Ohjelma:

14.00 Tervetulotoivotus, perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen
14.05 Kehas-ohjelman tilannekatsaus

Sosiaali- ja terveysministeriön katsaus, Jaana Huhta

Ympäristöministeriön katsaus, Raija Hynynen

Kuntaedustajan puheenvuoro, perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen

14.35 Keskustelu asumisohjelman toteutumisesta Kainuussa
– kuntien edustajien, järjestöjen, palveluntuottajien, asukkaiden ja omaisten vapaa sana

15.20 Tilaisuuden yhteenveto
Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto
Jutta Keski-Korhonen, Kehitysvammaisten tukiliitto

15.30    Tilaisuuden päättäminen

Ilmoittautuminen 12.9. mennessä toimistosihteeri Teija Leinoselle puh, 044 7974833, teija.leinonen(at) kainuu.fi

Joensuu 18.9. kello 14-15.30

Paikka: Itä-Suomen aluehallintoviraston auditorio, Torikatu 36 C

Ohjelma:

14.00    Tervetulotoivotus
14.05    Kehas-ohjelman tilannekatsaus
Sosiaali- ja terveysministeriön katsaus, Anne-Mari Raassina

Ympäristöministeriön katsaus, Raija Hynynen

Kuntaedustajan puheenvuoro

14.35    Keskustelu asumisohjelman toteutumisesta Pohjois-Karjalassa

– Kuntien edustajien, järjestöjen, palveluntuottajien, asukkaiden ja omaisten vapaa sana

15.20    Tilaisuuden yhteenveto, Susanna Hintsala ja Jutta Keski-Korhonen

15.30    Tilaisuuden päättäminen

Ilmoittautuminen: anne.karhu@pkssk.fi

Kerromme mielellämme lisää tilaisuuksista:

Neuvotteleva virkamies Jaana Huhta, STM, p. 0295 163 407, s-posti jaana.huhta@stm.fi

Neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, STM, p. 0295 163 405, s-posti anne-mari.raassina@stm.fi
Johtaja Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto, p. 040 741 6179, s-posti susanna.hintsala@kvl.fi
Vaikuttamistoiminnan päällikkö Jutta Keski-Korhonen, Kehitysvammaisten Tukiliitto, p. 0207 718 205, s-posti jutta.keski-korhonen@kvtl.fi