Kehitysvamma-alan järjestöt ehdottavat yksivuotisen yhteisöavustajan tutkinnon perustamista helpottamaan kehitysvamma-alan henkilöstöpulaa.

”Kehitysvamma-alalla on paljon työtä, jossa ei tarvita hoidollista osaamista. Yhteisöavustaja olisi työntekijä, joka tukisi kehitysvammaista henkilöä arjen asioissa. Erityisesti lievemmin kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat muuta kuin hoidollista tukea; se voi olla apua asioimiseen, osallistumiseen tai esimerkiksi rahankäyttöön”, Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Susanna Hintsala sanoo.

Kun alalle saataisiin lyhyellä täsmäkoulutuksella uusia työntekijöitä, vapautuisi lähihoitajien työaikaa niille kehitysvammaisille henkilöille, joilla on myös hoidollisia tarpeita.

”Työvoimapula uhkaa tällä hetkellä kaikkia palveluja, ja näkyy myös omassa asunnossa asuvien kehitysvammaisten ihmisten avustamisessa. On vaarana, että he joutuvat muuttamaan raskaampiin asumispalveluihin, koska henkilökuntaa ei riitä tukikäynteihin”, Susanna Hintsala sanoo.

Kehitysvamma-alan järjestöissä uskotaan, että yhteisöavustajan työ houkuttelisi alalle uusia nuoria, jotka eivät koe omakseen hoiva-alan työtä eivätkä motivoidu monta vuotta kestävistä opinnoista.

Muina keinoina työvoimapulan helpottamiseksi järjestöt näkevät mm. tarpeettomien rajoitteiden poistamisen hoiva-avustajien käytöstä sekä kehitysvamma-alan pätevyysvaatimusten laajentamisen siten, että esimerkiksi yhteisöpedagogin, nuoriso- ja yhteisöohjaajan koulutustaustalla voisi päästä alan töihin. Vammaisalan ammattitutkinnon suorittaneille tulee tarjota täydennyskoulutuksena lääkehoidon lisäkoulutusta, jotta he saisivat alan pätevyyden. Myös oppisopimuskoulutusta on lisättävä ja oppisopimuskoulutettavat on voitava laskea mukaan henkilöstömitoitukseen nykyistä aikaisemmassa koulutusvaiheessa. Maahanmuuttajien kielikoulutus on vakinaistettava valtion rahoituksella ja kielen opiskelu on mahdollistettava nykyistä paremmin työn ohessa.

Hyvinvointialueille siirryttäessä kehitysvammapalveluihin on varattava riittävät resurssit sekä perus- että erityispalveluihin niin, että voidaan turvata YK:n vammaissopimuksen edellyttämä palvelutaso.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto, p. 040 741 6179
Toimitusjohtaja Kirsi Konola, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, p. 0400 328 095
Vaikuttamistyön johtaja Jutta Keski-Korhonen, Kehitysvammaisten Tukiliitto, p. 050 3775 040