Kehitysvamma-alan ammattitutkinto uudistuu

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto on uudistettu. Uusi tutkinto tulee voimaan 1.2.2017. Kehitysvammaliitosta tutkinnon uudistamiseen osallistui asiantuntijana kansalaisuusyksikön johtaja Susanna Hintsala.

Uusi tutkinto korostaa työntekijän yhteistyötä asiakkaan, hänen läheistensä ja verkostojensa kanssa. Uuden tutkinnon mukaisesti koulutettu työntekijä osaa työskennellä yksilökeskeistä toimintatapaa noudattaen, mahdollistaa asiakkaan omat valinnat ja päätöksenteon sekä tukea asiakkaan osallisuutta.

Työntekijä edistää toiminnallaan asiakkaan terveyttä, turvallisuutta, toimintakykyä ja tukee asiakkaan oppimista. Hän osaa edistää eri tavoin asiakkaan vuorovaikutusta ja kommunikointia sekä käyttää puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä. Hän osaa käyttää laadunarviointimenetelmiä ja ohjata asiakasta arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta.

Tutkinnon suorittanut osaa arvioida ja kehittää toimintaansa kehitysvamma-alalla. Hän osaa ottaa toiminnassaan huomioon erilaiset perherakenteet, tukea perheitä vanhemmuudessa sekä toimia moniammatillisissa verkostoissa. Hän osaa ottaa työssään huomioon taiteen ja kulttuurin merkityksen ja käyttää asiakaslähtöisesti sosiokulttuurisia työmenetelmiä.

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittanut voi työskennellä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä.

Lisätietoa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1342485/naytto/tiedot

Susanna Hintsala, p.  09 3480 9254