Pääsy palkattomasta avotyöstä palkkatöihin on Kymenlaaksossa selvästi vaikeampaa kuin Helsingissä. Vain kaksi kehitysvammaista henkilöä on oikeassa työsuhteessa ja saa palkkaa Kymenlaaksossa. Vastaavasti Helsingissä työtoiminnan piirissä olevista kehitysvammaisista ihmisistä palkkatyössä on neljäsosa.

Kymenlaaksossa puolet työtoimintaan osallistuvista kehitysvammaisista on avotyössä. Kehitysvammaliiton tekemän kyselytutkimuksen mukaan heistä arviolta 40 prosentilla olisi valmiudet työllistyä tuetusti palkkatyöhön. He tekevät palkkatyön kaltaista tuottavaa työtä, mutta ilman palkkaa, sosiaalihuollon asiakkaina. Palkatonta avotyötä tehdään eniten julkisella sektorilla. Työtehtävät ovat ihan samoja kuin niillä, jotka ovat vastaavissa työpaikoissa työsuhteessa.

Kehitysvammaisia henkilöitä toimii eniten ravintoloissa ja kahviloissa sekä toimistoissa mm. apulaisina ja siistijöinä, kaupoissa hyllytyksessä, varastossa ja jätehuollossa, vanhusten palvelutaloissa ja lasten päiväkodeissa avustavissa tehtävissä sekä kiinteistönhuoltotöissä. Kymenlaaksolaiset kehitysvammaiset henkilöt ovat koulutetumpia kuin helsinkiläiset. Lähes 46 prosentilla on ammatillinen koulutus. Silti he eivät työllisty.

Suurimpana ongelmana nähdäänkin se, että kehitysvammaisille ihmisille suunnatut palvelut ovat jämähtäneet vanhoihin asetelmiin eikä palkkatyöhön pyrkimiseen kannusteta tai tueta sitä riittävästi. ”Avotyössä olijoista puolelta ei ole koskaan edes kysytty, haluaisivatko he itse saada palkkaa työstään”, erityisasiantuntija Heikki Seppälä Kehitysvammaliitosta ihmettelee. ”Kymenlaakson tilanne tuskin poikkeaa kovin paljon muun maan keskiarvosta. Pääkaupunkiseudun kunnissa on tehty jo 1990-luvulta lähtien pitkäjänteistä työtä palkkatyön puolesta, joten siellä ollaan muuta maata edellä. Samaan suuntaan pitäisi kuitenkin edetä muuallakin.” ”Kymenlaaksossa myönteistä on se, että kehitysvammaiset ihmiset ovat jo tavallisilla työpaikoilla avotyössä eivätkä pelkästään työkeskuksissa.

Nyt pitäisi saada heidän oikeudellinen asemansa siellä selkiytettyä eli tarjota heille työsuhteet ja palkka niistä töistä, joita he jo nyt tekevät”, Heikki Seppälä sanoo ja perää erityisesti julkiselta sektorilta vastuullisuutta. Kehitysvammaliitto on aloittanut Kymenlaaksossa Kehitysvammaiset ihmiset töihin -hankkeen, jolla pyritään auttamaan mahdollisimman monta työtoiminnassa olevaa kehitysvammaista ihmistä työllistymään työsopimussuhteiseen työhön avoimille työmarkkinoille.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Carea-kuntayhtymän, Parik-säätiön, Sotek-säätiön, Ravimäkiyhdistyksen sekä Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupunkien kanssa. Myös Kaakkois-Suomen TE-toimisto on hankkeessa tiiviisti mukana. Hanke järjestää kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen, vammaispalveluiden työntekijöille sekä muille kiinnostuneille tiedotus- ja keskustelutilaisuuden palkkatyön mahdollisuuksista Kouvolan pääkirjaston auditoriossa maanantaina 5. toukokuuta klo 18–20. ”Nyt on aika asettaa tavoitteeksi, että palkkatyöhön työllistetään kaikki kynnelle kykenevät. Kuntien on tarjottava työhönvalmennusta ja tukea. Työllistyminen on parasta sosiaalipolitiikkaa”, Heikki Seppälä korostaa.

  • Lisätietoa tutkimuksesta: tutkija Hannu Vesala, Kehitysvammaliitto, puh. (09) 3480 9255
  • Lisätietoa Kehitysvammaiset ihmiset töihin -hankkeesta: erityisasiantuntija Heikki Seppälä, Kehitysvammaliitto, puh. 0400 442 831