Kehitysvammaiset ihmiset töihin – Syrjäytymisestä osallisuuteen -projektin (2013 – 2016) loppuraportissa kerrotaan näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen käyttöönotosta Kymenlaakson alueella.

Projektissa järjestettiin koulutusta ja konsultaatiota työhönvalmennuksesta alan työntekijöille, työllistymistä tukevia vertaisryhmiä kehitysvammaisille henkilöille ja tukea työhönvalmennuksen vahvistamiseen kuntatasolla.

Oheisesta raportista on luettavissa projektin keskeisimmät tulokset ja havainnot.