Kehitysvammaiset ihmiset töihin -video

Kehitysvammaiset ihmiset töihin -projektissa kehitetään näyttöön perustuvaa työhönvalmennuksen toimintamallia Kymenlaaksossa. Päämääränä on, että aikaisempaa suurempi osuus kehitysvammaisista ihmisistä työllistyisi työsuhteiseen palkkatyöhön.

Yksi KIT-hankkeessa työllistyneistä on Salla Pennanen Karhulasta. Eurooppalainen vammaispalvelujen tuottajien järjestö EASPD teki hänestä videon Reaching Out -sarjaansa, jossa esitellään hyviä käytäntöjä vammaisten ihmisten työllistymisestä avoimille työmarkkinoille eri puolilla Eurooppaa.