Raportti koostuu ”Elämänkulku ja kehitysvammaisuus: seurantatutkimus 1962–1998” -hankkeessa laadituista artikkeleista.

Tutkimus toteutettiin Jyväskylän, Helsingin ja Kuopion yliopistojen sekä Kehitysvammaliiton yhteistyönä.

Seurantatutkimus pohjautui vuonna 1962 toteutettuun, valtakunnalliseen ja väestöpohjaiseen otokseen perustuneeseen tutkimukseen ”Suomen vajaamieliset ja heidän huollontarpeensa”. Vuoden 1962 tutkimus tuotti aikanaan tietoa kehitysvammapalvelujen – erityisesti laitoshoidon – kehittämiseksi. Tuolloin tutkittiin n. 4000 kehitysvammaiseksi oletettua henkilöä, ja tuloksena saatiin arvio maan eri osissa tarvittavien laitospaikkojen määristä.

Vuonna 1998 toteutetun seuruututkimuksen tavoitteina oli

  • tutkia alkuperäisen diagnoosin validiutta käyttämällä mahdollisimman monipuolista tietoa näiden henkilöiden myöhemmästä elämänkulusta
  • analysoida näiden henkilöiden elinikää ja kuolleisuutta
  • selvittää henkilöiden yleisten ja erityispalvelujen käyttöuria, millaisia koulutus-, työ-, sosiaali- ja terveyspalveluja he olivat käyttäneet vuosina 1962–1998
  • selvittää vuosina 1970–1998 toteutetun palvelurakenteen muutoksen merkitystä näille henkilöille
  • kuvata Kansaneläkelaitoksen myöntämien taloudellisten etuuksien käyttöä
  • analysoida näiden henkilöiden kognitiivisia toimintoja, erityisesti työmuistia.

Tutkimus on kansainvälisestikin ainutlaatuinen ottaen huomioon alkuperäisen otoksen edustavuuden, monitieteisen lähestymistavan, monipuolisen ja laajan aineiston sekä seuranta-ajan pituuden.

Ruoppila, Isto & Iivanainen, Matti (toim.). 2011. Life Course of Finnish Persons with Intellectual Disabilities Born 1898–1960. A 35-Year Follow-up Study. Jyväskylän yliopisto.

Englanninkielisen raportin voi tilata Kehitysvammaliiton kirjastosta hintaan 23,5 e:

  • sähköpostilla osoitteesta kirjasto(ät)kvl.fi
  • puhelimitse numerosta (09) 3480 9256 (ke–to klo 12–16.30)