Kehitysvammaliiton tutkija Sonja Miettisen ja tutkimuspäällikkö Antti Teittisen kirjoittama artikkeli ”Deinstitutionalisation of people with intellectual disabilities in Finland: a political perspective” on julkaistu Scandinavian Journal of Disability Research -lehdessä.

Deinstitutionalisaatio-ohjelmien keskeisten periaatteiden ja niiden käytännön toteutuksen välillä on monissa maissa nähtävissä kuilu. Artikkelissa lähestytään tätä epäsuhtaa Suomen deinstitutionalisaatioprosessia esimerkkinä käyttäen progressiivisen vammaispolitiikan ja uusliberaalin talouspolitiikan välisenä ristiriitaisuutena.

Aiempien tutkimusten ja selvitysten avulla valotetaan, miten uusliberaali käänne on muovannut deinstitutionalisaatioprosessia Suomessa. Artikkelissa esitetään, että vaikutukset ovat olleet kahdensuuntaisia: yhtäältä uusliberaalien periaatteiden omaksuminen on kiihdyttänyt laitosten purkua, toisaalta asettanut rajoitteita vaihtoehtoisten palvelujen kehitykselle.

Julkaisu on luettavissa kokonaisuudessaan esimerkiksi Kehitysvammaliiton kirjastossa.

Sonja Miettinen & Antti Teittinen. 2013. Deinstitutionalisation of people with intellectual disabilities in Finland: a political perspective (dx.doi.org). Scandinavian Journal of Disability Research.