Kehitysvammaisia ihmisiä ei nähdä yhdenvertaisina kulttuurin ja taiteen tuottajina eikä heille tarjota riittävästi mahdollisuuksia kehittyä kulttuurin ja taiteen tekemisessä. Kehitysvammaliitto ja Kettuki ry järjestävät 15.7. SuomiAreenassa tilaisuuden, jossa poliitikot ja kehitysvammaiset taiteilijat tekevät yhdessä taidetta ja keskustelevat keinoista parantaa tilannetta.

Vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva YK-sopimus edellyttää, että vammaisille henkilöille turvataan mahdollisuus kehittää ja käyttää luovia taiteellisia kykyjään paitsi omaksi hyödykseen myös yhteiskunnan rikastamiseksi.

Jotta tämä voisi toteutua, on tunnustettava, että kehitysvammaisten ihmisten joukossa on taiteellisesti lahjakkaita henkilöitä ja nähtävä heidän arvonsa taiteilijoina. Kun näin ei tapahdu, ei heille tarjota valtaväestön kanssa yhdenvertaisia mahdollisuuksia kulttuuriharrastuksiin, taiteen ja kulttuurin opiskeluun tai ammattitaiteilijaksi kehittymiseen.

Koulussa, harrastustoiminnassa, kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnassa sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavassa opetuksessa tulisi nykyistä paremmin ottaa huomioon jokaisen kehitysvammaisen henkilön yksilölliset kiinnostuksen kohteet ja tukea niissä kehittymistä. Esimerkiksi työ- ja päivätoiminnassa voitaisiin tarjota enemmän taidetoimintaa siitä kiinnostuneille henkilöille. Tämä edellyttää, että työ- ja päivätoimintaan voidaan palkata pätevää taideopetusta antavaa henkilökuntaa. Kysymys liittyy sosiaalialan pätevyysvaatimuksiin, joita ollaan parhaillaan uudistamassa.

Harrastustoiminnan pitäisi olla avointa kaikille ja kehitysvammaisille ihmisille tulisi tarjota tukea siihen osallistumiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi henkilökohtaista apua.

Suomessa on joitakin erittäin hyvää taideopetusta kehitysvammaisille antavia tahoja muun muassa musiikin ja kuvataiteiden aloilla. Maan eri puolilla ei kuitenkaan ole tasavertaisia mahdollisuuksia edetä kulttuurin ja taiteen aloilla niin pitkälle, että tähtäin olisi ammatillisessa koulutuksessa ja urassa ammattitaiteilijana.

Kaikista kehitysvammaisista henkilöistä ei ole taitelijoiksi, mutta lahjakkaimmat heistä rikastuttavat kulttuuriamme tavalla, jota meillä ei ole varaa olla kuulematta. Muille taide tarjoaa elämyksiä ja kanavan itseilmaisulle. Taide voi olla erityisen tärkeä ilmaisukeino ihmisille, joiden on vaikea ilmaista itseään puhumalla tai sanojen kautta. Taide myös tutkitusti edistää hyvinvointia.

Väännetään rautalangasta -tapahtuma SuomiAreenassa 15.7. klo 12.15-13.30 Puuvillan kauppakeskuksessa. Poliitikot ja kehitysvammaiset taiteilijat tekevät taidetta yhdessä. He maalaavat taulua ja vääntävät rautalangasta ajatuksiaan. Mukaan ovat tulossa kansanedustaja, varapuheenjohtaja Annika Saarikko (kesk.), europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr.), kansanedustaja, puheenjohtaja Paavo Arhinmäki (vas.), kansanedustaja Krista Kiuru (sd.), puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo (ps.), kansanedustaja Sanna Lauslahti (kok.), kaupunginvaltuutettu Elina Sandelin (vas.) ja RKP-nuorten puheenjohtaja Ida Schauman. Heidän kanssaan työskentelevät taidekeskus Innon turkulaiset taiteilijat Tiina Elina Nurminen, Paula Välimäki ja Miia Ruohonen.

Lisätietoa

  • Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto, p. 040 837 8340
  • Toiminnanjohtaja Päivi Lilja, Kettuki, p. 044 0405 107

Kuvia tapahtumasta