Kehitysvammaisten nuorten TET-harjoittelu eduskunnassa viikolla 45

Kehitysvammaisten nuorten TET-harjoittelu eduskunnassa alkaa maanantaina 6.11. Mukaan #tavoitteenatyö-kampanjaan on lähtenyt 37 kansanedustajaa, kaksi eduskuntaryhmää sekä eduskunnan laitoshuolto. Kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoa kehitysvammaisten henkilöiden työllisyystilanteesta ja heidän potentiaalistaan tehdä palkkatyötä. Kampanjan avulla kehitysvammaiset nuoret pääsevät osaksi eduskunnan työyhteisöä.

”On hienoa nähdä, että näin moni on eduskunnassa halunnut tarjota kehitysvammaiselle nuorelle mahdollisuuden tutustua työelämään Suomen keskeisimmässä paikassa”, Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen sanoo.

Polku työelämään alkaa jo nuorella iällä, minkä takia on tärkeää, että kehitysvammainen nuori pääsee tutustumaan työelämään jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Eduskunnan TET-harjoittelussa nuorten työajat ja työtehtävät on räätälöity nuoren omien vahvuuksien ja osaamisen mukaan. Tulevia työtehtäviä ovat mm. eduskuntaan tutustuminen, valokuvien ottaminen, kahvitarjoiluissa auttaminen ja lehtijuttujen skannaus.

Eduskunnan vammaisasian yhteistyöryhmän (VAMYT) ja Kehitysvammaliiton kampanja on osa Kehitysvammaliiton Palkkaa mut -hanketta, jonka tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden työllisyyttä. Suomessa työikäisistä kehitysvammaisista henkilöistä vain noin 2 % tekee työsuhteista palkkatyötä.

Lisätietoa kampanjasta: Miinukka Tuominen-Hakoila, viestinnän ja vaikuttamistoiminnan asiantuntija, (040) 705 8256, miinukka.tuominen-hakoila(at)kvl.fi

www.kehitysvammaliitto.fi/tyo

tilastotietoa kehitysvammaisten työllistymisestä