Kehitysvammaisten asumispalvelujen kilpailutuksessa hinta ratkaisee ja laatu kärsii.

Palveluntuottajia kilpailuttavat kunnat suosivat halpaa hintaa, ja yksityiset palveluntuottajat tinkivät laadusta saadakseen hinnat alas. Huolestuttavimmalta tilanne näyttää tällä hetkellä Savossa ja Pirkanmaalla.

Pitkään aikaan Suomessa ei ole enää rakennettu kehitysvammaisille asumispalveluja, joissa ei turvata edes omaa huonetta asukkaalle. Nyt esimerkiksi Kuopion kaupunki on hylännyt kilpailutuksessa ne palveluntuottajat, jotka tarjoavat asumista vain yhden hengen huoneissa.

”Jos samaan huoneeseen pannaan kaksi asukasta, ei enää puhuta hyvästä asumisesta, vaan pelkästään säilyttämisestä”, Kehitysvammaliiton kehittämispäällikkö Susanna Hintsala tuomitsee.

Pirkanmaalla on suunnitteilla jopa 70–100-paikkaisia laitosmaisia asumiskeskittymiä, joissa tarjotaan palveluja monille erityisryhmille, kehitysvammaisten lisäksi esimerkiksi vanhuksille. Samantapaisia hankkeita on myös muualla eri puolilla Suomea.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta pitää uuslaitosten syntymistä erittäin huolestuttavana tilanteessa, jossa valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti tavoite on päinvastainen eli pitkäaikaisen laitosasumisen merkittävä vähentäminen.

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen artiklan 19 mukaan vammaisilla ihmisillä on oikeus valita asuinpaikkansa ja asuinkumppaninsa, ja heillä tulee olla riittävästi palveluja, jotka tukevat osallistumista oman lähiyhteisön toimintaan. Kilpailutuksella alas saadut hinnat ja samassa yhteydessä minimiin poljettu laatu uhkaavat entisestään heikentää kehitysvammaisten ihmisten ihmisoikeuksia.

Markkinoiden rakentamisesta on tehty sekä lainsäädännön että kilpailutuskäytännön ykkösprioriteetti ennen kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä intressejä. Suomi poikkeaa tässä suhteessa merkittävästi muista kehittyneistä länsimaista. Palveluiden käyttäjien oikeudet ovat täysin alimitoitettuja suhteessa muihin toimijoihin.

Ihmisarvoinen kohtelu edellyttää, että kehitysvammaista palvelun käyttäjää kuullaan ja hänen mielipiteillään, toiveillaan ja tarpeillaan on vaikutusta silloin, kun hän valitsee asumispalvelua. Hankintalakia tuleekin muuttaa niin, että laatutekijät ovat aidosti kilpailutuksessa mukana. Vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki on saatava tasaveroiseen asemaan kuin hankintalaki silloin, kun päätetään kansalaisten palveluista. Palvelun käyttäjien ja hänen läheistensä oikeussuojakeinoja tulee lisätä merkittävästi sekä hankintalakiin että kunnallisvalitukseen.

Lisäksi valvontaviranomaisille on saatava jo hankinnan alkuvaiheessa täydet mahdollisuudet valvoa hankintaa. Syytä on myös harkita erityisryhmien palveluiden siirtämistä kokonaan pois hankintalain piiristä.

Palvelujen laadusta ja ihmisoikeuksista puhutaan What about me -konferenssissa, joka kokoaa Helsinkiin 3.–4. kesäkuuta noin 300 vammaisalan edustajaa eri puolilta Eurooppaa.

Kehitysvammapalvelut Suomessa ovat suuressa murroksessa. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti pitkäaikainen laitosasuminen hajautetaan. Kuntien ja kuntayhtymien on kerrottava syyskuun loppuun mennessä, miten ne aikovat järjestää asumispalvelut uudelleen. Juuri nyt tehdään siis suuria linjavalintoja sen suhteen, millaisia ovat tulevaisuudessa kehitysvammaisten ihmisten palvelut – ja millaista on kehitysvammaisten ihmisten elämä.

Kehitysvamma-alan neuvottelukunta on vastikään luonut uusien asuntojen rakentamiseen laatusuositukset. Ne tarjoavat siirtymävaiheessa hyvän ohjenuoran laadun mukaan ottamiseen myös kilpailutuksessa. Kehitysvamma-alan neuvottelukunta on alan järjestöjen ja muiden toimijoiden verkosto, jonka tavoitteena on edistää kehitysvammaisten ihmisten yksilöllistä asumista.

What about me -konferenssin pääjärjestäjät ovat EASPD (The European Association of Service Providers for Persons with Disabilities), NVC (Nordiskt Välfärdscenter), Kehitysvammaliitto ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.

Lisätietoa

  • Kehittämispäällikkö Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto, p. 040 741 6179 (hän on myös laatusuositukset laatineen kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan laatuvaliokunnan puheenjohtaja)
  • Toiminnanjohtaja Markku Virkamäki, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, p. 0207 713 501