Järjestöt esittävät, että sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö asettavat selvityshenkilön suunnittelemaan kehitysvammaisten työllistymisen tukipalvelujen järjestämistä.

Kehitysvammaliiton, Kehitysvammaisten Tukiliiton, Nuorten Ystävien ja Förbundet De Utvecklingsstördas Välin mukaan kehitysvammaisten työtoimintajärjestelmä on vanhentunut ja vaatii pikaista remonttia.

Valtaosa ammatillisen koulutuksen saaneista kehitysvammaisista nuorista päätyy työ- ja toimintakeskuksissa järjestettävään palkattomaan työtoimintaan tai tavallisilla työpaikoilla järjestettävään palkattomaan avotyötoimintaan.

Nykyisessä järjestelmässä kukaan ei ota vastuuta kehitysvammaisten palkkatyöllistymisen tukemisesta. Kuntien mielestä vastuu on työhallinnolla ja työhallinnon mukaan kunnilla.

Kehitysvammaisten palkkatyöllistymisen tukemiseen on olemassa toimivaksi todettu palvelu: tuetun työllistymisen työhönvalmennus. Työhönvalmentaja tukee sekä työntekijää että työnantajaa kaikissa työhön liittyvissä kysymyksissä. Työhönvalmentajan tuella työsuhde räätälöidään sellaiseksi, että työntekijän kyvyt kohtaavat työnantajan tarpeet.

Kuntien ja työhallinnon resurssit tulisi suunnata vanhan järjestelmän ylläpitämisen sijaan palvelujen kehittämiseen siten, että ne vastaavat kehitysvammaisten todellisia tarpeita.

Kehitysvammaliiton, Kehitysvammaisten Tukiliiton, Nuorten Ystävien ja Förbundet De Utvecklingsstördas Välin projekteissa pyrittiin edistämään kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä. Projektit toteutettiin vuoden 2008 Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla.