Kehitysvammaisten ihmisten laitosasuminen ei näy loppuvan Suomessa, vaikka mm. valtioneuvoston periaatepäätös ohjaa yksilölliseen asumiseen.

Nyt liikkeellä on yksityistä rahaa, jolla rakennetaan 30–60-paikkaisia asumiskeskittymiä, uuslaitoksia, ja kunnat ostavat niistä asumispaikkoja kehitysvammaisille ihmisille.

Laitosvaltaisuudellaan Suomi on jäämässä muista Länsi-Euroopan maista jälkeen maaksi, jossa kehitysvammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeudet eivät toteudu. Laitoksiin sijoitetaan edelleen myös lapsia.

Kehitysvammaisten henkilöiden ihmisoikeudet eivät toteudu, kun he eivät saa itse valita asuinpaikkaansa tai asuinkumppaneitaan, eivätkä välttämättä edes omaa päiväohjelmaansa, vaan heidät eristetään muusta yhteisöstä omiin asuinympäristöihinsä. Heillä ei ole riittävästi mahdollisuuksia omiin valintoihin, vaan heidän elämästään päätetään organisaation ehdoilla.

Uuslaitosten lisäksi vanhojenkaan laitosten purkaminen ei ole saanut riittävästi vauhtia. Kuntien ja kuntayhtymien suunnitelmien mukaan Suomessa olisi edelleen lähes tuhat kehitysvammaisten ihmisten laitospaikkaa vuonna 2016. Nykyisin laitoksissa asuu runsaat 2000 kehitysvammaista henkilöä pitkäaikaisesti.

Nykyinen hankintalain soveltamiskäytäntö polkee vammaisten ja muiden heikossa asemassa olevien ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia. Palveluiden kilpailuttaminen on johtanut tilanteisiin ja toimintakäytäntöihin, joissa palvelut tuotetaan niin alhaisin resurssein, ettei niitä ole mahdollista toteuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

”Laitokset eivät ole enää tämän päivän maailmassa taloudellisesti tai ihmisoikeusnäkökulmasta perusteltuja”, Kehitysvammaliiton kehittämispäällikkö Susanna Hintsala sanoo.

Kehitysvammaisten ihmisten asumisesta ja vaihtoehdoista laitoksille puhuttiin Kehitysvammaliiton ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön järjestämässä Yksi naapureista -konferenssissa 23.3.

Lisätietoa

  • Kehittämispäällikkö Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto, p. 040 741 6179
  • Toiminnanjohtaja Markku Virkamäki, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, p. 0207 713 501