Eduskunnan oikeusasiamies on asettanut ihmisoikeusvaltuuskunnan seuraavaksi neljän vuoden toimikaudeksi, ja Kehitysvammaliiton tutkimuspäällikkö Antti Teittinen jatkaa sen jäsenenä.

Ihmisoikeuskeskuksen alla toimiva ihmisoikeusvaltuuskunta koostuu kansalaisyhteiskunnan, perus- ja ihmisoikeustutkimuksen
sekä muiden perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen
osallistuvien toimijoiden edustajista.

Ihmisoikeusvaltuuskunnan tehtävänä on:

  • käsitellä laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä perus- ja ihmisoikeusasioita;
  • hyväksyä vuosittain Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma ja
    keskuksen vuotuinen toimintakertomus;
  • toimia perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä.

Valtuuskunnan puheenjohtaja on Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio.

Valtuuskunnan jäsenet ovat:
Aarnio Reijo, tietosuojavaltuutettu
Hakonen Kimmo, tiedusteluvalvontavaltuutettu
Hiltunen Rainer, toimistopäällikkö, vt. yhdenvertaisuusvaltuutettu
Maarianvaara Jukka, tasa-arvovaltuutettu
Pekkarinen Elina, lapsiasiavaltuutettu
Puumalainen Mikko, apulaisoikeuskansleri
Sakslin Maija, eduskunnan apulaisoikeusasiamies
Juuso Tuomas Aslak, puheenjohtaja, Saamelaiskäräjät
Ali Atik, OTK, VT, toimitusjohtaja, Lakiasiaintoimisto Allianssi Oy
Angersaari Inga, YTM, projektipäällikkö, Diak
Arikka Laura, TM, toimitusjohtaja, Erätauko-säätiö
Caldén Anna, sosionomi (AMK), koordinaattori, Samarbetsförbundet
kring funktionshinder SAMS
Enache-Kotilainen Anca, FM, kehittämispäällikkö, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Haanperä Outi, PhD (Economics), johtava asiantuntija, Sitra
Iivonen Esa, OTM, johtava asiantuntija, Mannerheimin lastensuojeluliitto
Juvonen Anu, MA (Development Studies), toiminnanjohtaja,
DEMO ry
Jylhä Marja, LT, gerontologian professori, Tampereen yliopisto
Kalliomaa-Puha Laura, OTT, sosiaalioikeuden professori, Tampereen
yliopisto
Kallioniemi Arto, TT, KM, uskonnon didaktiikan professori, Helsingin
yliopisto
Kupila Sakris, lääketiet.kand., puheenjohtaja, SETA ry
Laajapuro Niina, Pol.Mag, MBA, ihmisoikeustyön johtaja, Amnesty
International Suomen osasto
Laukkanen Janne, OTM, YTM, johtaja (viestintä ja vaikuttaminen),
Lakimiesliitto
Mahlamäki Pirkko, FM, OTM, pääsihteeri, Vammaisfoorumi
Mattila Kaari, VTT, pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto
Mattila Yrjö, VTT, OTL, VT, juridinen konsultti, Omaishoitajaliitto
Mäki-Petäjä-Leinonen Anna, OTT, dos., johtaja, Hyvinvointioikeuden
instituutti/Itä-Suomen yliopisto
Nuotio Kimmo, OTT, Rikosoikeuden professori, Helsingin yliopisto
Ojanen Tuomas, OTT, dos., valtiosääntöoikeuden professori,
Helsingin yliopisto
Okkonen Laura, fil.yo, Senior Human Rights Manager, Vodafone
Group Plc
Ollus Natalia, OTT, VTM, johtaja, Euroopan kriminaalipolitiikan
instituutti (HEUNI)
Rankinen Lea, ympäristötekniikan DI, vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja,
Paulig Group
Salminen Mirva, YTM, tutkija, Lapin yliopisto
Sood Nitin, VTM, BA (Liberal Arts and Sciences), yhdenvertaisuussuunnittelija, Helsingin kaupunki
Suomu Katariina, YTM, toiminnanjohtaja, Muistiliitto
Suurpää Leena, VTT, dos., johtaja, Nuorten turvatalotoiminta,
Suomen Punainen Risti
Teittinen Antti, YTT, dos., tutkimuspäällikkö, Kehitysvammaliitto
Thors Astrid, OTK, VT
Viljanen Jukka, HTT, julkisoikeuden professori, Tampereen yliopisto