Kehitysvammaliitto haluaa, että seuraavaan hallitusohjelmaan sisältyy sitova vammaispoliittinen ohjelma. Vammaisten ihmisten tarvitsemia palveluja koskevaa lainsäädäntöä tulee tehdä osallisuus ja laatu edellä.

Tarvitaan sitovampi vammaispoliittinen ohjelma

Uuden vammaispoliittisen ohjelman tulisi olla sitovampi ja hallinnonaloille asetettavien tavoitteiden konkreettisia. Seurantaan tulee ottaa mukaan vammaiset ihmiset ja vammaisjärjestöt.

Osallisuus ja laatu edellä

Kilpailuttamisessa esiin nousseet ongelmat ratkaistaan uudistamalla lainsäädäntöä vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen osalta siten, että YK:n vammaissopimuksen mukaiset ihmisoikeusvelvoitteet, osallisuus, palvelujen laatu ja oikeussuoja toteutuvat.

Tuetun päätöksenteon oikeudesta tulee säätää tulevassa asiakas- ja potilaslaissa. Lain toimeenpanoon ja henkilökunnan koulutukseen tulee varata määrärahoja.

Tulevan vammaispalvelulain tulee olla yhdenvertainen kaikille vammaisille ihmisille. Voimavarapykälä tulisi poistaa, jotta henkilökohtainen apu olisi yhdenvertaisesti kaikkien vammaisten ihmisten saatavilla.

Koulupolulta työelämään

Maksuton toinen aste tulee turvata lainsäädännöllä. Opetuksen edellyttämien oppikirjojen, muun oppimateriaalin, työvälineiden ja työaineiden tulee olla opiskelijalle maksuttomia perusopetuksen tavoin.

Työn ja eläkkeen yhteensovittamista tulee helpottaa. Työnteon tulee aina olla kannattavaa, oli kyse sitten koko- tai osa-aikaisesta työstä. Täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen tulee ottaa käyttöön lineaarinen malli.

Lainsäädäntöä tulee muuttaa niin, että uusia avotyösopimuksia ei ole mahdollista enää tehdä.

Selkokielen asema vahvistettava lainsäädännöllä

Selkokielen asemaa yhteiskunnassa tulee vahvistaa säätämällä siitä lainsäädännössä.

Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset turvattava

Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset tulee turvata tukemalla niiden toimintaa taloudellisesti.

Lisätietoa:
Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja, p. 040 8378340
Susanna Hintsala, Kehitysvammaliiton Kansalaisuusyksikön johtaja, p. 040 741 6179
Miinukka Tuominen-Hakoila, Kehitysvammaliiton viestinnän ja vaikuttamistoiminnan asiantuntija, p. 040 7058256

valtioneuvoston linna
Kuva: Janne Suhonen/valtioneuvoston kanslia